تحلیل نقشه های جنگ اتمی امریکا و برآورد تهدید نظامی برای جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقشه‌های جنگ اتمی امریکا است، که از جنگ جهانی دوم نه تنها به تحول در استراتژی کلان امریکا و ناتو منجر شده، بلکه برنامه تسلیحات اتمی کشورهای دارنده توانایی هسته‌ای، سیاست‌های دفاعی ناتو و امنیت جهانی را تحت‌ الشعاع قرار داده است. پرسش‌های پژوهشی عبارتند از: وجوه اشتراک و افتراق در نقشه‌های جنگ اتمی امریکا چیست؟ آیا اطلاعات معتبری در مورد نیروهای اتمی امریکا به ویژه در خاورمیانه وجود دارد؟ تفاوت‌های عمده در راهبرد اتمی دولت اوباما با دولت‌های پیشین امریکایی چیست؟ نقشه‌های جنگ اتمی امریکا چه پیامدهایی برای امنیت ملی کشورهای غیر اتمی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتیجه کلی این بررسی تحلیلی- تاریخی این است، که نقشه‌های جنگ و نیروهای اتمی امریکا با ایجاد تنش در سطح بین‌المللی بر امنیت ملی ایران و سایر کشورهای فاقد جنگ‌افزارهای هسته‌ای تاثیر منفی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN ANALYSIS OF THE U.S. NUCLEAR WAR PLANS AND MILITARY THREAT ASSESSMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

نویسنده [English]

  • Saideh Lotfian
چکیده [English]

The main objective of this article is to examine the U.S. nuclear war plans, which have led to the transformation of the grand strategy of the United States since 1945, and they have also a significant impact on the nuclear programs of the nuclear – weapon states (NWS), defense policies of NATO and international security. Research questions include: What are the similarities and differences in U.S. nuclear war plans? Is there any credible information about U.S. nuclear forces deployed outside its territory, particularly in the Middle East? What are the main differences between the Obama administration's nuclear strategy and the past U.S. strategies? What are the implications of U.S. nuclear war plans for the national security of non-nuclear – weapon states (NNWS), and especially for the Islamic Republic of Iran?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Military Threat
  • National security
  • nuclear
  • United States
  • War Plan