تحلیل نقشه های جنگ اتمی امریکا و برآورد تهدید نظامی برای جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقشه‌های جنگ اتمی امریکا است، که از جنگ جهانی دوم نه تنها به تحول در استراتژی کلان امریکا و ناتو منجر شده، بلکه برنامه تسلیحات اتمی کشورهای دارنده توانایی هسته‌ای، سیاست‌های دفاعی ناتو و امنیت جهانی را تحت‌ الشعاع قرار داده است. پرسش‌های پژوهشی عبارتند از: وجوه اشتراک و افتراق در نقشه‌های جنگ اتمی امریکا چیست؟ آیا اطلاعات معتبری در مورد نیروهای اتمی امریکا به ویژه در خاورمیانه وجود دارد؟ تفاوت‌های عمده در راهبرد اتمی دولت اوباما با دولت‌های پیشین امریکایی چیست؟ نقشه‌های جنگ اتمی امریکا چه پیامدهایی برای امنیت ملی کشورهای غیر اتمی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتیجه کلی این بررسی تحلیلی- تاریخی این است، که نقشه‌های جنگ و نیروهای اتمی امریکا با ایجاد تنش در سطح بین‌المللی بر امنیت ملی ایران و سایر کشورهای فاقد جنگ‌افزارهای هسته‌ای تاثیر منفی داشته است.

کلیدواژه‌ها