ماهیت و نهایت طرح اصلاحات سیاسی در کشورهای عرب حوزه جنوب خلیج فارس و تاثیر آن بر وضعیت شیعیان

نویسنده

دکتری روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ضرورت اجرای اصلاحات سیاسی در ساختارهای حاکم بر دولت های عرب حاشیه جنوب خلیج فارس موجب شد مسئله دمکراسی تحمیلی مطرح شود. در این راستا بزرگ‌ترین طرحی که مطرح شد طرح موسوم به طرح خاورمیانه بزرگ است. با بررسی اقداماتی که تحت این طرح در منطقه انجام پذیرفت: اولا، در وضعیت کلی سیاسی و اجتماعی شیعیان تغییراتی قابل اعتنا ایجاد شد؛ ثانیا، طرح مورد اشاره پس از نتایج اولیه‌ که به بار آورد فروکش کرده اما شکست نخورد؛ و ثالثا، تاثیراتی که وعده‌های انجام نشده در جریان این طرح بر خیزش کنونی اعراب برجاگذاشت، در خور توجه است.
ضرورت اجرای اصلاحات سیاسی در ساختارهای حاکم بر دولت های عرب حاشیه جنوب خلیج فارس موجب شد مسئله دمکراسی تحمیلی مطرح شود. در این راستا بزرگ‌ترین طرحی که مطرح شد طرح موسوم به طرح خاورمیانه بزرگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE NATURE AND FINAL OF FOREIGN REFORM PLANS IN PERSIAN GULF COUNTRIES AND THEIR IMPACTS ON SHIITE` SITUATION

نویسنده [English]

  • Habibollah Malakoutifar
چکیده [English]

The necessity of reform in Persian Gulf region brought by itself the question of “imposed democracy”. The most important plan in this context was the Broader Middle East and North Africa Initiative” that is directed by United States. Examining the consequences of this plan prove the relative changes in Shiite situation first; then that the Initiative is still working and; third the effect of violation of promises given in the new Arab uprising is important .
The necessity of reform in Persian Gulf region brought by itself the question of “imposed democracy”. The most important plan in this context was the Broader Middle East and North Africa Initiative” that is directed by United States. Examining the consequences of this plan prove the relative changes in Shiite situation first; then that the Initiative is still working and;

کلیدواژه‌ها [English]

  • imposed Democracy
  • Persian Gulf Arab States
  • Reforms
  • Shiites
  • the Broader Middle East and North Africa Initiative