بسترهای کارآمدساز طرح های بزرگ دولتی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دولت ها از دیرباز با فراز و فرودهایی به طرح های بزرگ و تاثیر آن در جامعه باور داشته‌‌اند و بدان تمسک جسته‌اند. دولت ایران نیز از این دست دولت‌هاست که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به نتیجه بخش بودن اقدام در قالب طرح‌های بزرگ معتقد بوده و بدان دست زده است. نئو‌لیبرالیسم برای زمانی چند دولت‌ها را از چنین نگرشی بازداشت؛ اما بحران اقتصادی دهه آغازین قرن حاضر سبب تاکید بر اهمیت حضور دولت در صحنه سیاست‌های عمومی و طرح‌های کم و بیش بزرگ آن شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، البته، همواره دولتی طرح‌گرا بوده است و اکنون نیز طرح‌هایی بزرگ را در سر و در دست اقدام دارد که طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها از جمله آنهاست. کوشش ما در این مقاله بر این است که بر سامانی تاکید ورزیم که چشم‌اندازهای امکان‌پذیری طرح‌های بزرگ دولتی را پررنگ‌تر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ENHANCING THE EFFICIENCY OF LARGE-SCALE GOVERNMENT PLANS

نویسنده [English]

  • Madjid Vahid
چکیده [English]

From ancient times, governments have laid emphasis – albeit with varying degrees – on large-scale plans and their impact on society and have thus resorted to them. The Iranian government is of course no exception; both before and after the 1979 Revolution, the different administrations of the country maintained that employing large-scale plans was fruitful and applied them accordingly. Although neo-liberalism deterred governments from adopting such an approach for a period of time, the economic meltdown of the first decade of the new millennium prompted the active participation of governments in the domain of pubic policymaking and applying more or less large-scale plans. The Government of the Islamic Republic of Iran has of course consistently pursued an advocacy for plans and it is currently implementing certain large-scale plans, among them the one for adjusting subsidies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Efficiency
  • Governance
  • large-scale government plans
  • modest government (Michel Crozier’s état modest)
  • public policymaking