رویکردهای نوین تصمیم گیری در سیاست خارجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اصفهان

چکیده

کتاب «تصمیم گیری در سیاست خارجی» که از شاخه های اصلی تحلیل سیاست خارجی (FPA) است در نیمه نخست جنگ سرد به چاپ رسید. در آن دوره طرح نظاممند دولت ها جریان مسلط در نظریه روابط بین الملل بود. اما پایان جنگ سرد باور به استحکام، ثبات و پیش بینی پذیری نظام ها را متزلزل کرد. موج جدید برساخته گرایی در دهه آخر قرن بیستم تلاش کرد نشان دهد انگاره ها نحوه برداشت از قدرت و ساختار نظام را تغییر می دهند. بدین ترتیب، اسنایدر نقطه تلاقی نظریه روابط بین الملل را دولت نمی داند بلکه قائل به انسان تصمیم گیرنده است. این نقد و بررسی به مقالات این کتاب از چاپ نخست آن در نیمه قرن بیستم و آخرین نسخه آن در هزاره سوم اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NEW APPROACH ON FOREIGN POLICY MAKING

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Javadi Arjmand 1
  • Sakineh Babri Gonbad 2
چکیده [English]

This book makes abundantly clear the sustained freshness of Snyder path-breaking and dauntingly original work, which has long set the agenda for the systematic explanation of foreign policy decisions. Thevery thoughtful essays prepared for the present volume demonstrate dramatically the continued centrality of the issues Snyder and his associates raised more than 40 years ago. Prescient in its focus on the effects on foreign policy of individuals and their preconceptions, organizations and their procedures, and cultures and their values, Foreign Policy Decision-Making is of continued relevance for anyone seeking to understand the ways foreign policy is made. in the end, addresses the evaluation and general explanation of the book and defense of essays in the area of Decision Making .

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Analysis of Human-level
  • Decision-Making approach
  • Development in international relations