حکمرانی مردم سالارانه

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

چکیده

دموکراسی به معنای حکومتی است که مردم در اداره امور سیاسی مشارکت می کنند. اما این واژه در گفتمان ها و دوره های مختلف معانی متفاوت داشته است. در این مقاله نگاهی گذرا به مفهوم دموکراسی داریم و اینکه در اواخر قرن بیستم، دموکراسی در کشورهای دموکراتیک با چالش هایی روبرو شده است و نظریه پردازان برای حل مشکلات دموکراسی بحثی تازه‌ را تحت عنوان:Governance” " یا "حکمرانی"مطرح کرده اند. آنها معتقدند برای رهایی از بحران دموکراسی باید "از حکومت مردم سالار به حکمرانی مردم سالارانه"رسید. در این گفتار به این سوال می‌پردازیم که حکمرانی مردم سالارانه چیست؟ و کارکرد آن در جوامع دموکراتیک چه باید باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEMOCRATIC GOVERNANCE

نویسنده [English]

  • Elahe Abolhasani
چکیده [English]

Democracy is a form of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives. Democracy is not a new concept in the world, but in developed countries, in different discourse, it has new meaning .Democracy encountered crisis in the end of 20th century. Some thinkers believe to diffuse crisis of democracy, a way is to establish governance. This means that democracy must be transfer to democratic governance. How can it be down? In this article I am trying to answer this question. I discuss how democracy can be changed to democratic governance.
Democracy is a form of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives. Democracy is not a new concept in the world, but in developed countries, in different discourse, it has new meaning .

کلیدواژه‌ها [English]

  • . .
  • ..
  • Democracy
  • democratic governance
  • Governance