جهانشمولی هسته ای و نقد نظری آن

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

از بحث برانگیز ترین استدلال های مربوط به گسترش سلاح های هسته ای، این نظریه است که "بیشتر می تواند بهتر باشد"؛ نظریه ای که بوسیله کنت والتز، نظریه پرداز نئورئالیسم (رئالیسم ساختاری) در اوایل دهه 1980 مطرح شد. این نظریه که واکنش هایی متفاوت را به دنبال داشت؛ نظریه ای است که بر اساس آن، گسترش(افقی) تدریجی تسلیحات هسته ای به سایر کشورها نباید موجب نگرانی و ترس باشد؛ بلکه باید از آن استقبال کرد. هدف اصلی این مقاله نقد نظری این دیدگاه و تبیین نوع ارتباط میان اشاعه هسته ای و امنیت یا ناامنی منطقه ای و جهانی است. مسئله ای که این مقاله درصدد پاسخگویی و تبیین آن است اینکه آیا اشاعه تسلیحات هسته ای در سطح منطقه ای و جهانی به ثبات و امنیت منجر خواهد شد یا برعکس، موجبات ناامنی و بی ثباتی را فراهم خواهد آورد؟.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUCLEAR UNIVERSALITY AND ITS THEORETICAL CRITIQUE

نویسندگان [English]

  • Seyed Davood Aghaie 1
  • Rouhollah Ghaderi Kangavari 2
1
2
چکیده [English]

One of the most controversial logics related to the spread of nuclear weapons is the theory of "more may be better" which was put forward in the early 1980s by the theorist of neorealism (structural realism) theory، Kenneth Waltz. This theory that is followed by different responses، is a theory according to which، gradual spread (horizontal) of nuclear weapons to other countries should not lead to anxiety and fear, rather it should be welcomed. The main aim of this article is theoretical critique of this viewpoint and explanation of the sort of relation between nuclear spread and regional and global security or insecurity. The issue that this article is about to answer and explain is that whether this issue, the spread of nuclear weapons in the regional and global level, results in stability and security or, on the contrary, in insecurity and instability?.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global security
  • neorealism
  • non-state actors
  • Nuclear deterrence
  • Nuclear spread