نگاهی نو به داستان هولوکاست

نویسنده

دانشیار گروه مطالعات منطقه¬ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

از موضوعاتی که امروزه در ادبیات سیاسی جهان به طور مکرر از آن سخن گفته می شود، قضیه «هولوکاست» است. بر اساس این داستان، یهودیان مدعی هستند که در جریان جنگ جهانی دوم، شش میلیون یهودی به دستور شخص هیتلر و با نیات نژاد پرستانه و یهود ستیزانه نابود شده اند.امروزه باگذشت حدود هفت دهه از آن جنگ خانمانسوز، در سایه همت و شجاعت تعدادی اندک از محققان در غرب که معروف به « مورخان تجدید نظر طلب»هستند، دروغ بودن داستان هولوکاست به طور علمی و مستند به اثبات رسیده است.سئوال این است که چرا یهودیان چنین دروغ بزرگی را جعل کردند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A NEW LOOK AT THE STORY OF HOLOCAUSTE

نویسنده [English]

  • S. A. Doust Mohammadi
چکیده [English]

One of the subjects that has been repeatedly addressed in current world political literature , is the story of Holocaust . Based on this story, the Jews claim that during World War 2, by the order of Hitler and with the intention of racism and Anti-Semitism , 6 million Jews were annihilated" extermination camps". Today, after nearly 7 decades from that devastating war, thanks to the endeavor and courage of a small number of conspicuous scholars in the west, the falsehood of the story has scientifically and documentally been demonstrated .The question is that why the Jews fabricated such a big lie ?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-Semitism
  • Holocaust and Revisionism
  • Jewish State
  • Oppression
  • The Promised Land