رابطه ویژه آمریکا و اسراییل: پژوهشی در باره پیشینه، ماهیت و گسترۀ این رابطه

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

حمایت های آمریکا از اسراییل از عوامل اصلی تاسیس و تداوم حیات این کشور در منطقه خاورمیانه بوده است که در سایه جانبداری و کمک های ایالات متحد آمریکا به کشوری قدرتمند تبدیل شده است. این مقاله تلاشی است برای بررسی و شناخت "روابط ویژه" که بین دو کشور وجود دارد. پس از بحثی در باب حمایت دولت های آمریکا و افکار عمومی این کشور از جنبش صهیونیسم و دعاوی یهودیان در مورد استقرار حاکمیت یهود در فلسطین در سال های پیش از تشکیل کشور اسراییل، کمک های گسترده و نامتعارف آمریکا به این کشور از ابعاد اقتصادی، نظامی و سیاسی بررسی و امتیازات خاص اسراییل در بهره مندی از این کمک ها نشان داده می شود. در بخش پایانی با بهره گیری از یافته های نظرسنجی های متعدد، حمایت مردم و افکار عمومی ایالات از کشور اسراییل بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SPECIAL RELATIONSHIP BETWEEN AMERICA AND ISRAEL: RESEARCH ON THE HISTORY, NATURE, AND RANGE OF THIS RELATIONSHIP

نویسندگان [English]

  • Farhad Ataie 1
  • Zahra Alee 2
1
2
چکیده [English]

The American support for Isreal has been one of the main reasons for the creation and survival of the state of Israel. This paper looks at the “special relation” that exists between the United States and Israel. After a review of the continued support of successive American administrations of the state of Israel, the paper examines the various financial, military and free aid granted to Tel Aviv since the birth od the Zoinist state in 1948. The paper also shows that popular support for and public opinion in favor of Israel had remained strong since then.
The American support for Isreal has been one of the main reasons for the creation and survival of the state of Israel. This paper looks at the “special relation” that exists between the United States and Israel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial aid
  • Israel
  • military aid
  • Public Opinion
  • United States