چشم اندازی از اوپک در عصر جهانی شدن (مورد پژوهی : سازمان جهانی تجارت)

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک )و سازمان جهانی تجارت؛ دو سازمان بین المللی مشهور در عرصه اقتصاد جهانی هستند . با وجود این، دو سازمان مزبور اغلب دو نقش کاملا متضاد را در اقتصاد ایفا می کنند: سازمان جهانی تجارت با قوانین خشن بازار و اوپک با دستکاری بین دولتی قیمت های نفت. اوپک نقش اساسی را به عنوان موسسه ای برای مذاکرات ، قوانین و تعیین قیمت ها دارد و سازمان جهانی تجارت به عنوان سازمانی پیشرو در مذاکرات و قوانین برای تمام اقلام قابل تجارت است. این مقاله به بررسی این امر می پردازد که " آیا نظام تجارت چند جانبه بین المللی جایی برای تطابق با اوپک به عنوان یک سازمان دارد ؟" همچنین نقاط اتصال این دو سازمان در اقتصاد بین المللی و نقش مورد انتظار از آنها در صنعت نفت را تجزیه و تحلیل می کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OPEC & Globalization

نویسنده [English]

  • Naser Farshadgohar
چکیده [English]

The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and the World Trade Organization (WTO) are two of the most visible international economic institutions today . but, they are aften associated with two diametrically opposed players in the global economy . the WTO with the savage rules of the market and OPEC with the demonized intergovernmental manipulation of prices. OPEC has pivotal role as the forum for the negotiations, regulation of petroleum supplies and ultimately of prices and the role of the WTO as a foremost forum of negotiations and regulations of trade in virtually all tradable items at large . This article inquires some lights on the issue of whether the multilateral trading system has any room to accommodate OPEC as an organization and to analyze the interface between these two organizations in the existing international economic order and their respective roles over the petroleum industry .

کلیدواژه‌ها [English]

  • global economy
  • Negotiations
  • Oil Market
  • Oil Price
  • Oil production
  • OPEC
  • Quantitative quotas
  • Supply
  • WTO