رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی «نظریه امت و امامت»

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

آیت الله بهشتی از جمله رهبران تأثیرگذار در جریان انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران است. در این مقاله کوشش شده است؛ دیدگاه این فقیه شهید در باره "رهبری و حکومت" مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی با توجه به نظریه "امت و امامت" و نیز دیدگاه ها و نظرات وی در باره برخی اصول عمده قانون اساسی مصوب 1358 جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. تلاش شد، تفسیر شهید بهشتی از برخی مفاهیم عمده شیعه نظیر امامت، اجتهاد و حکومت به اجمال مطرح شود و آنگاه نسبت رهبری یا ولایت فقیه با حاکمیت ملی، قانون اساسی، حزب، آزادی و انتخاب انسان و ... تحت بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEADERSHIP AND GOVERNMENT IN MARTYR BEHESHTI'S THOUGHT: "UMMAH AND EMAMATE THEORY"

نویسنده [English]

  • Davood Feirahi
چکیده [English]

Ayatollah Beheshti (1928-1981) is one of influential leaders during the Islamic Revolution (1979) and the establishment of the Islamic Republic in Iran. This article focused on his view about "leadership and governance". We try to assess his theory of "nation and leadership". Also, his views on some major principles of the Islamic Republic of Iran’s constitution, adopted in 1358 are reviewed. Dr. Beheshti has special Interpretation on the certain concepts such as Shiite Imamate, ijtihad and government. In this paper, the relationship with this interpretation with of his views about the supreme leadership, sovereignty, constitution, freedom, parties, etc. have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Beheshti
  • Constitution
  • Freedom
  • Iran
  • Islam
  • Leadership
  • parties
  • Sovereignty