گونه‌شناسی نظریه‌های انقلاب

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نظریه‌پردازان حوزه انقلاب‌ با ارایه نظریه های متعدد و بعضا ناسازگار علاقه‌مندان این حوزه را با سردرگمی مواجه ساخته‌اند. از این رو برخی درصدد برآمده‌اند تا با طبقه‌بندی این نظریه‌ها اندکی از این سردرگمی کاسته و راه را برای مطالعه انقلاب هموارتر سازند. در این بین جک گلدستون از جمله افرادی است که به دسته‌بندی انقلاب‌ها تحت عنوان نسل‌های انقلاب پرداخته است. وی سه نسل از نظریه‌های انقلاب را شناسایی کرده و بر این باور است که با توجه به نقطه ضعف‌هایی که این سه نسل در تبیین انقلاب‌ها با آن مواجه بوده‌اند ، در حال حاضر ما در حال گذار به سوی نسل چهارم نظریه‌های انقلاب هستیم که در مقام مقایسه با سه نسل نخست از قابلیت تعمیمی بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند در نقش مکمل سه نسل پیشین ظاهر شود. مقاله حاضر بر گونه‌شناسی نظریه‌های انقلاب از دیدگاه گلدستون استوار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TYPOLOGY OF REVOLUTIONARY THEORIES

نویسندگان [English]

  • Mostafa Malakootian 1
  • Khorram Baghayee 2
  • Hooman Nayeri 2
چکیده [English]

Revolution theoreticians have declared contending and approximately incompatible theories, caused in bewilderment among concerned field enthusiasts. As a result, some have intended to categorize these theories till reduce bewilderment, and make them easier to study. One of these theoreticians is Jack Goldstone who at first categorized theories of revolution into three generations. But after the beginning of 1990s, he suggests, we are transferring into fourth generation of revolution theories that considering the defects of first three revolution theories in explaining revolutions and has more generality in comparison with previous generations, so can be used as complementary beside three previous generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive theory
  • General Theory
  • Revolution
  • Revolutionary Theory
  • Structural theory.
  • The Generations of Theories
  • Typology of Theories