راهبرد ایالات متحده آمریکا و سیاست خارجی دولت ایران(1326-1320)

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

دولتمردان آمریکایی پس از جنگ دوم جهانی با درک اهمیت موقعیت ژئوراهبردی و ژئوانرژی، راهبرد خود را در خصوص ایران تغییر دادند و راهبرد جدید سد نفوذ را تدوین کردند. بر اساس این راهبرد، دفاع از ایران را مسأله حیاتی و مرتبط با امنیت ملی و منافع کشور خود دانستند. دولتمردان ایران نیز با درک شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای پس از جنگ دوم، اندیشة راهبردی نیروی سوم را تداوم بخشیدند و با درگیر کردن آمریکاییان در امور کشور، بستر را برای فعالیت‌های دیپلماتیک فراهم کردند و با بهره‌گیری از شرایط بوجود آمده بر بحران‌های داخلی فائق آمدند و توانستند استقلال و تمامیت ارضی کشور را حفظ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monism, Negative and positive liberty, Isaiah Berlin, Selection, Rationality, Political thought, Field of freedom

نویسنده [English]

  • Noorodin Nemati
چکیده [English]

Considering Iran's geo-political and geo-energy situation, American statesmen changed their usual strategy towards Iran into the new strategy of containment. Upon this, they conceived vital situation of Iran as an important part of their national security. In Iran's part, taking into account the international and regional situation, statesmen were developing the third force by getting involved the United States in the country's affairs. Iranian statesmen were concerning of their relations with the United States as main part of their thinking to overcome a chain of foreign and domestic crises which stemmed from geo-political and geo-energy situation of Iran. This was imagined as main way of keeping the country's independence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo-energy.
  • geo-politics
  • Iran
  • Soviet Union
  • Strategy
  • the United States