ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ ادبیات فارسی و زبان‏های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشکده فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان

چکیده

مسئله ی فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی، وزیر مقتدر ملک‌شاه سلجوقی موضوع مورد بررسی این مقاله است. خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه‌، دیدگاه‌های خود را در خصوص ساختار حکومتی مطلوب بیان و مشکلات موجود در ساختار سیاسی و اداری سلجوقیان را بازگو می‌کند. بر اساس دیدگاه خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاستنامه، موضوع فساد در چهار سرفصل فساد سیاسی، اداری، دینی و اجتماعی بررسی می شود و در هر سرفصل، عوامل ایجاد فساد بیان می شود
مسئله ی فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی، وزیر مقتدر ملک‌شاه سلجوقی موضوع مورد بررسی این مقاله است. خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه‌، دیدگاه‌های خود را در خصوص ساختار حکومتی مطلوب بیان و مشکلات موجود در ساختار سیاسی و اداری سلجوقیان را بازگو می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATED DIMENSIONS OF CORRUPTION PERSPECTIVE "KHAJEH NEZAMOL MULK TOUSI

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Haj Babaei 1
  • Mahmoud Shahbandi 2
چکیده [English]

In this paper issue from the viewpoints of corruption "Khajeh NezamolMULK Tousi", Minister powerful "Malek Shah" was the Seljuki investigated. "Khajeh NezamolMULK Tousi" in the book "policy letter", their viewpoints regarding the expression of a desirable governmental structure and also will express their viewpoints, problems in political and administrative structure of the Seljuk shall tell. In this paper, based on remarks in the book "Khajeh NezamolMULK Tousi" policy to issue letters of corruption in the four headings political corruption, bureaucratic corruption, corruption, religious and social corruption in the headlines we have paid, Causes of corruption based on ideas expressed "Khajeh NezamolMULK Tousi" has we have given and analyzed

کلیدواژه‌ها [English]

  • bureaucratic corruption
  • corruption
  • "Khajeh NezamolMULK Tousi"
  • policy letter
  • Political corruption
  • religious
  • social corruption