تسلیحات اتمی و پیوندهای هند ـ اسرائیل و آمریکا

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

روابط هند، اسرائیل و آمریکا از اهمیتی خاص برخوردار است. بسیاری از کشورهای اسلامی از داشتن روابط آشکار با اسرائیل ابا داشته و از افکار عمومی واهمه دارند. برای تعدادی از کشورهای اسلامی، اسرائیل ساخته و پرداخته توطئه های استعماری بوده و آن را غاصب سرزمین فلسطین می‌ دانند. برقراری روابط نظامی بین سه کشور هند، اسرائیل و آمریکا با جمعیتی بزرگ از مسلمانان در همسایگی پاکستان و همجوار با مناطق حساس خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی از اهمیت بسیاری برخوردار است. آمریکا در اتحادی استراتژیک با هند و اسرائیل به اقدامات اتمی هند کمک کرده و برغم عدم عضویت هند و اسرائیل در NPT به بازسازی تجهیزات نظامی هند و به روز کردن فناوریهای آن کشور کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ATOMIC EQUIPMENT AND COLLABORATION OF INDIA – ISRAEL AND UNITED STATE

نویسنده [English]

  • Masoud Moradi
چکیده [English]

The relations of India and Israel and United State have its importance. Many of Islamic countries avoid of having evident relations with Israel and they have attention on their public opinion. For some Islamic countries Israel had constructed with colonial complot. So she occupied Palestine. India has a large Muslim population and for this reason, and neighboring with Pakistan, establishing a relation between India and Israel had its importance. United State with its strategic relation with India and Israel, allowed them to continue their atomic activities. By neglecting of the non-engagement treaty (NPT) signature of India and Israel, United State aids their allies to gain the nuclear weapon and their latest technologies for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atomic gun power
  • India
  • Israel
  • regional geopolitics
  • terrorism
  • United State