تاثیر ایران هراسی بر سیاست های نظامی امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران

چکیده

در منطقه خلیج فارس کشورها نسبت به یکدیگر در فضای ادراک متضاد قرارداشته و با نشانه هایی از «عدم اطمینان» روبرو هستند. بر این اساس، هر دولتی محیط امنیتی خود را در عرصه جهانی و منطقه ای تعریف کرده و تهدیدات را شناسایی می کند تا برای مقابله با آن برنامه ریزی کند. در این میان، تبلیغات و اقدامات غرب و به ویژه ایالات متحده در شکل دهی جهت های امنیتی کشورهای منطقه در قبال روابط خود با جمهوری اسلامی و تصویر امنیتی شده از ایران/ایران هراسی تأثیری به سزا دارد و بازیگران منطقه ای با درک تهدیدها از دیدگاه خود اقدامات گوناگون انجام می دهند و راهبرد نظامی خود را در ارتباط مستقیم با مولفه های امنیت درون ساختاری و ناامنی های منطقه ای پایه ریزی و حول محور حداکثر سازی امنیت ساختاری، به خرید تسلیحات و توافقات دفاعی امنیتی با نیروهای فرامنطقه ای اقدام می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IMPACT OF IRAN PHOBIA ON PERSIAN GULF COOPERATION COUNCIL COUNTRIES MILITARY-SECURITY POLICY

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Malek Mohammadi 1
  • Mehdi Davoodi 2
1
2
چکیده [English]

In the Persian Gulf, countries understand each other differently and face "uncertainty". Accordingly, each State defines its security environment within international and regional context and identify threats in order to plan against. The propaganda and actions by the West and especially the United States in shaping the regional security regarding their relationship with Islamic Republic and its security self-image of Iran (Iran phobia) has a great impact and their understanding to threats perform various actions such as the allocation of human and financial resources for military purposes as an oldest methods and tools to deal with security threats. thus, The regional countries military strategy relate directly with the structural components of security and insecurity and are based on maximizing the structural safety, through purchasing weapons and defense and security agreements with transregional forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran phobia
  • Persian Gulf Cooperation Council
  • Security Defense Contracts
  • Security Environment
  • September 11.