نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی دانشگاه سیتی لندن

چکیده

رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی و ارتباط نفت و دموکراسی تاکنون از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله در پی آن است با توجه به نظریات مختلف مطرح شده، ممکن بودن توسعه اقتصادی و همین طور دموکراسی را در کشورهایی صادرکننده نفت بررسی کند. فرض بر این است که ایجاد نهادهای مدنی در جهت دموکراسی در کشورهایی که دچار اقتصاد رانتیر هستند؛ به شفافیت و پاسخگویی دولت کمک خواهد کرد و توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را نیز در این کشورها ممکن خواهد کرد.
رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی و ارتباط نفت و دموکراسی تاکنون از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OIL AND DEMOCRACY: THE CASE OF OIL EXPORTING COUNTRIES

نویسندگان [English]

  • S. Ahmad Movassaghi 1
  • Delaram Ghanimifard 2
1
2
چکیده [English]

The relation between economic development and democracy; and between oil and democracy has been tested from various points of view. The aim of this article is to find the possibility of economic development and democracy in the oil exporting countries, and it concludes that the formation of civil institutions and civil society helps bringing democracy to the countries with rentier economy by making the government transparent and responsible, and makes possible for these countries to reach economic and human development.
The relation between economic development and democracy; and between oil and democracy has been tested from various points of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Developing Countries
  • Development
  • Economic Development
  • Oil
  • Rentier economy