بوردیو و قدرت نمادین

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

برای فهم مسایل سیاسی و اجتماعی نیازمند تئوریهای جامعه شناسانه هستیم. پیر بوردیو جامعه شناس فرانسه با طرح نظریه پراتیک و مفهوم قدرت نمادین ،آن را بهترین منبع برای درک میدانهای سیاسی و اجتماعی دانست. این مقاله با بررسی زبان و قدرت نمادین تلاش می کند عملکرد این قدرت را در میدانهای سیاسی و اجتماعی نشان دهد.
برای فهم مسایل سیاسی و اجتماعی نیازمند تئوریهای جامعه شناسانه هستیم. پیر بوردیو جامعه شناس فرانسه با طرح نظریه پراتیک و مفهوم قدرت نمادین ،آن را بهترین منبع برای درک میدانهای سیاسی و اجتماعی دانست. این مقاله با بررسی زبان و قدرت نمادین تلاش می کند عملکرد این قدرت را در میدانهای سیاسی و اجتماعی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BOURDIEU AND SYMBOLIC POWER

نویسندگان [English]

  • Ahmad Naghibzadeh 1
  • Majid Ostovar 2
1
2
چکیده [English]

We need Sociology Theories, For that Understand of Sociology and Politic Problems. French Sociologist Pierre Bourdieu's theory Practice and Symbolic Power are our best resource; for Understanding Social and Political Fields.
This Article Reviews the Language and Symbolic Power; indicating its Function in social and Political Fields.
We need Sociology Theories, For that Understand of Sociology and Politic Problems. French Sociologist Pierre Bourdieu's theory Practice and Symbolic Power are our best resource; for Understanding Social and Political Fields.
This Article Reviews the Language and Symbolic Power; indicating its Function in social and Political Fields.
We need Sociology Theories, For that Understand of Sociology and Politic Problems. French Sociologist Pierre Bourdieu's theory Practice and Symbolic Power are our best resource; for Understanding Social and Political Fields.
This Article Reviews the Language and Symbolic Power; indicating its Function in social and Political Fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bourdieu
  • capital
  • field
  • Language
  • Symbolic power
  • symbolic violence