بوردیو، قدرت نمادین، خشونت نمادین، زبان، سرمایه، میدان

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

چکیده

درباره ماهیت پدیده دوم خرداد تعابیر متفاوت به کار رفته است؛ رفتاری انتخاباتی، حرکت توده وار، جنبشی اجتماعی و حرکتی اصلاحی از درون حکومت مهم ترین این تعابیر هستند. این مقاله به دنبال آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اطلاق تعابیر فوق به ویژه جنبش اجتماعی بر پدیده دوم خرداد بپردازد. در این راستا ابتدا نظرات مطرح شده مورد بررسی انتقادی قرار می گیرند و سپس با مروری بر تعاریف مختلف در خصوص جنبش های اجتماعی و ویژگی های منتسب به آنها، تلاش می شود تا به این پرسش که آیا پدیده دوم خرداد جنبش اجتماعی است یا نه؟ پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXPLAINING THE NATURE OF SECOND KHORDAD COLLECTIVE ACTION

نویسنده [English]

  • Amir Niakouee
چکیده [English]

The triumph of khatami in the presidential election of second khordad (1997) was a turning-point in political conflicts in Islamic Republic of Iran. After the election , there has been a controversial debate About the nature of this collective action. Some scholars define it as a social movement while others say a social movement has some characteristics like organization and leadership which second khordad collective action did not have. The author tries to offer a detailed definition of social movements and compares their necessary characteristics with the second khordad collective action .
The triumph of khatami in the presidential election of second khordad (1997) was a turning-point in political conflicts in Islamic Republic of Iran. After the election , there has been a controversial debate About the nature of this collective action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective action
  • populism
  • Reformists.
  • Second khordad
  • Social Movement