پیشینۀ پژوهش و مرور سیستمی ادبیات علمی (1) پیشنهاداتی برای دستورکار دانشکده‌ها، موسسات پژوهشی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی اصول و مبانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکترای سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، هدف نشان دادن اهمیت و اصول پیشین? پژوهش است و معتقدیم در ورای صورت ساد? پیشین? پژوهش، نکاتی ظریف نهفته است که بخشی مهم از جانِ پژوهش را تشکیل می‌دهد. پیشین? پژوهش نوعی مستندسازی انتقادی دربار? پژوهش‌های انجام شده است و بر این بنیان معرفتی استوار است که شناخت، امری بین‌الاذهانی است. وضعیت کنونی ادبیات علمی در ایران به گونهای است که اطلاعرسانی به پژوهشگران از جدیدترین دستاوردهای علمی در جهان و نیز از کارهای انجام شده در کشور ضرورتی اساسی است. اطلاع از آنها می‌تواند ما را از دوباره‌کاریها حذر دهد و تلاش‌های علمی را صرف کارهای کاملاً جدید و پیشبرد مرزهای علم کند. از این رو، باید فعالیت‌های پژوهشی مستقل تحت عنوان مرور ادبیات علمی در دستورکار مراکز پژوهشی و دانشکده‌های ما بویژه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد قرار گیرد. در واقع، یکی از اهداف اصلی ما توجیه نظری و روش‌شناسی این اقدام در دانشگاه‌های ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LITERATURE REVIEW AND SYSTEMATIC REVIEW (1) SOME SUGGESTIONS FOR FACULTIES, RESEARCH INSTITUTES AND THESIS’S AGENDA: PRINCIPLES AND FUNDAMENTALS “THE BASICS OF NATIONAL IDENTITY OF IRAN, THEORIC STRUCTURE OF CITIZEN-ORIENTED NATIONAL IDENTITY”

نویسندگان [English]

  • Kioomars Ashtarian 1
  • Razieh Emami Meibodi 2
چکیده [English]

In this article authors consider literature and systematic review as a managing process in research institution and Iranian academic milieu. This kind of studies could accelerate researches. Authors propose ways and methods to do adequate literature survey in order to better management in research institutes. Current situation of Iranian academic institution is marked by overlapping researches. That’s why it is necessary to discuss new ways for overcoming this challenge. Our theoretical perspective insist on the fact that literature review is a critical documentation based on an epistemological perspective of interactive knowledge. To this end literature review should be synthetic, analytic, and evolutionary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Literature Review
  • research institutes
  • research method
  • Research program