«سناریونویسی» و آینده حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری رشته معارف اسلامی (گرایش مطالعات انقلاب اسلامی) دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

پس از هر انقلابی، حساس ترین مسأله، موضوع تداوم و آینده انقلاب بوده است. از این منظر مقاله حاضر تلاش می کند تا با توجه به اهمیت آینده انقلاب اسلامی ایران و با در نظر گرفتن فشار های بین المللی علیه آن، با استفاده از شیوه سناریو نویسی به عنوان یکی از شیوه های آینده پژوهی، به طرح برخی سناریو های مطرح درباره آینده حیات سیاسی انقلاب اسلامی پرداخته و تحلیلی از آینده ارائه دهد. در این پژوهش با طرح و نقد چند سناریو در بحث مورد نظر، این فرضیه مورد تأیید قرار خواهد گرفت که انقلاب اسلامی ایران با در نظر گرفتن پارامتر های مختلف، روند بالنده ای را در حیات سیاسی خود تجربه خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“SENARIO WRITING” AND THE FUTURE OF ISLAMIC REVOLUTION OF IRAN

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Harati 1
  • Masood Moeinipour 2
چکیده [English]

Future of revelution is the most important issue after any revolution. Considering the importance of the futue of the Islamic revolation in Iran and the interrational pressure agints it, the present article attempts to analyze future of the Islamic revolution with serario writing method which is one of the future studies methods.
Having considerd several possible sevarios, the researcher showed that regarding different paramiters, the Islamic revolution of Iran will experence growth in its future political life.
Future of revelution is the most important issue after any revolution. Considering the importance of the futue of the Islamic revolation in Iran and the interrational pressure agints it, the present article attempts to analyze future of the Islamic revolution with serario writing method which is one of the future studies methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • ....
  • future
  • Islamic Revolution
  • Senario writing