جستاری در الگو یابی انقلاب اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در انقلاب اسلامی 1357 ایران، عناصری محوری وجود داشت که با نقش آفرینی خود از یک سو موجبات تضعیف رژم فاسد گذشته را و از سوی دیگر، تحول و حرکت انقلابی را در اقشار مختلف مردم ایران فراهم آورد. شناخت و بررسی این عوامل و کشف رابطه تعاملی و انداموار آن و بدست آوردن چارچوب، قواعد و کارکردهای آن در جهت نیل به ارائه الگویی ویژه در انقلاب اسلامی ایران، کاری است که این مقاله آن را وجه همت خود قرار داده است.
در انقلاب اسلامی 1357 ایران، عناصری محوری وجود داشت که با نقش آفرینی خود از یک سو موجبات تضعیف رژم فاسد گذشته را و از سوی دیگر، تحول و حرکت انقلابی را در اقشار مختلف مردم ایران فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN INQUIRY INTO ISLAMIC REVOLUTION OF IRAN PATTERN-FINDING

نویسندگان [English]

  • Kiamars Jahangir 1
  • Ibrahim Shafeepur 2
1
2
چکیده [English]

There were pivotal elements in 1978's Islamic Revolution of Iran playing such roles which led to the derogation of Pahlavi government on one hand, and set the scene for evolution and revolutionary movement in different classes of Iranians, on the other. Recognizing and studying these factors and discovering their interactional and organic relationship as well as gaining their framework, rules and functions toward developing a special design in Islamic Revolution of Iran comprise the matter at which this article is aimed.
There were pivotal elements in 1978's Islamic Revolution of Iran playing such roles which led to the derogation of Pahlavi government on one hand, and set the scene for evolution and revolutionary movement in different classes of Iranians, on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
  • Pattern-finding
  • People
  • Spirituality
  • Vilayat-e-Faqih