جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط ایران و کشورهای فارسی زبان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تغییر شرایط و مطرح شدن مولفه های جدید و تاثیر گذار در عرصه بین المللی باعث شده است تا کشورها برای پیشبرد هر چه بهتر منافع ملی خود، به نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارحی اهمیت بسیار قائل شوند. نوشتار حاضر با تمرکز بر جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط ایران و کشورهای فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان در صدد پاسخگویی به دو سوال ذیل است: آیا جمهوری اسلامی ایران در روابط خود با کشورهای فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان دیپلماسی عمومی را مورد توجه قرار داده است ؟ و دیگر اینکه دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان چه تاثیری بر روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با این کشورها داشته است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POSITION OF PUBLIC DIPLOMACY IN RELATIONS BETWEEN IRAN AND THE PERSIAN-LANGUAGE COUNTRIES

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Javadi Arjmand 1
  • Mortaza Esmaeili 2
1
2
چکیده [English]

Conditions change and use of new and influential components in the international arena has led to countries to advance their national interests better, to place great importance on the role of public diplomacy in Foreign Policy. This Research focuses on the subject of public diplomacy in relations between Iran and the Persian-Language Countries, Afghanistan and Tajikistan, sought to answer two questions: Does the Islamic Republic of Iran in their relations with Persian- Language countries, Afghanistan and Tajikistan, considered public diplomacy or not? In addition this question “ What influences had the public diplomacy of the Islamic republic of Iran in the relationships with Afghanistan and Tajikistan on political relations, economic, cultural and community with these countries?

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • ....
  • Afghanistan
  • Persian-Language Countries
  • Public Diplomacy
  • Tajikistan