یازده سپتامبر و گسترش ناتو

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

حادثه یازده سپتامبر یکی از اثر گذارترین وقایع بین المللی در سیاست بین الملل به شمار می رود. این رویداد فصلی جدید را در مناسبات بین المللی آغاز و از ابعاد مختلف بر سیاست های قدرت های بزرگ و همچنین نهادهای بین المللی اثر گذاشت. ناتو، نهاد اصلی تامین کننده امنیت غرب نیز از این رویداد متاثر شد و تغییراتی در راهبرد و روند برخورد آن با عوامل تهدید کننده امنیت غرب و فرایند گسترش آن پدید آمد. در این مقاله بقاء و تداوم ناتو پس از جنگ سرد و نگاه نظریه‌های نوواقع گرایی و نهادگرایی نو لیبرال در این باره، بویژه تاثیر رویداد یازده سپتامبر بر روابط فراآتلانتیک و همچنین ماده پنج اساسنامه ناتو بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SEPTEMBER 11 AND NATO ENLARGEMENT

نویسندگان [English]

  • Bahram Mostaghimi 1
  • Majid Mohammad Sharifi 2
چکیده [English]

9/11 (September) is one of the influential events in the international politics. In fact this event opens a new chapter of transaction in international relation and has been affected great powers policy and international institution in different aspects. NATO as the most important security institution in West also affected by these events. These events have been changed NATO strategy in deal with of threaten to West security. Among this 9/11 has been changed NATO enlargement process.
This article examines survival and continue of NATO after the cold war trough Neorealist and Neoliberal Institutional theory, and the changes that 9/11 have in relations of transatlantic countries and Five Provision of NATO and also affects of this changes on NATO enlargement process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 11 September
  • Five Provision
  • NATO enlargement
  • terrorism
  • Transatlantic relation