موقعیت راهبردی گرجستان و تاثیر آن بر روابط با روسیه

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشور تازه استقلال یافته گرجستان با توجه به موقعیت جغرافیایی اش دروازه ورود به قفقاز نام گرفت. این موقعیت تاکنون تاثیری فوق العاده بر چگونگی روابط روسیه با این کشور و غرب داشته است؛ به گونه ای که در موضوع حمله نیروهای نظامی گرجستان به اوستیای جنوبی در سال 2008م. روس ها عکس العمل شدید از خود بروز دادند که غربِ حامی گرجستان تصور وقوع آن را نداشت. این منازعه برغم تلاش های رسانه ای و عملی غرب به نفع روسیه تمام شد. پژوهش حاضر تاثیر موقعیت راهبردی گرجستان بر سیاست های فدراسیون روسیه در قبال این کشور و رقابت روسیه – غرب در موضوع گرجستان و برخی دیگر از مسائل راهبردی منطقه قفقاز را بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GEORGIA'S STRATEGIC LOCATION AND ITS EFFECTS ON RUSSIA'S RELATIONS WITH THIS COUNTRY

نویسندگان [English]

  • Mostafa Malakootian 1
  • Seyed Hamid Hosseini 2
1
2
چکیده [English]

After the Soviet Union in newly independent Georgia, the location of his gate and called the Caucasus since this position tremendous impact on how relations with Russia and the West had in this country is a way to attack the topic Georgian forces in South Ossetia in 2008. MD, the severe Russian reaction to Georgia's pro-West thought it had occurred, the incidence of and despite media efforts and practical West, this conflict will actually benefit Russia by .The strategic location of Georgia study the effect of policies towards the Russian Federation Russia competition - West Georgia in the topic and some other strategic issues will tell the Caucasus region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic Conflict
  • Geopolitic
  • political geography
  • Strategic Location
  • the North Atlantic Treaty (NATO)