نقش نمادهای شیعه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

این مقاله بدین موضوع پرداخته است که چگونه بکارگیری نمادهای شیعه در مقابل نمادهای باستانی و غربگرایانۀ رژیم پهلوی سبب پیروزی انقلاب شده است. از الگوی نظری جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو در خصوص نمادها بهره برده و نشان دادیم که هیات های تولید کنندۀ نماد یعنی روحانیان و روشنفکران در دهۀ 40 و 50 شمسی با کمترین خشونت فیزیکی زمینه های پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم نمودند.
از آنجا که رژیم پهلوی با بی توجهی به جهان نمادین اسلامی - شیعی و تاکید بر جهان نمادین تجدد و ایران باستان در تقویت زبان تولید کنندگان نمادهای اسلامی و بسیج سیاسی علیۀ خود نقش مهمی داشت؛ ما با بررسی این دو جهان نمادین چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی را به تصویر کشیدیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF SHIA SYMBOLS IN THE VICTORY OF ISLAMIC REVOLUOTION OF IRAN

نویسنده [English]

  • Majid Ostovar
Assistant Professor, Political Science Department, Islamic Azad University, Rasht Branch
چکیده [English]

This Article, for the purpose of understanding Iran's Islamic Revolution formation,
has analysed how use of Islamic & Shia Symbols led to revolution's victory against
ancient western symbols.
In order to achieve to proper outputs from historical issues, we've used conceptual
model of French socialgist " Pierre Bourdieu " named symbolic battle & generation
of Islamic & Shia symbols against ancient & modern Pahlavi's symbols is pointed
by symbolic power & shown symbolizing groups, i.e intelligents & clergymen in
40's & 50's (Shamsi Calender) used these symbols in political field & congured
Iranian symbolic mind & with minimum physical aggression, provided the basis of
Islamic Revolution's Victory.
Pahlavies, by ignoring symbolic Islamic Shia world, & emphasis on symbolic
ancient & modern world, played an important role in political mobilization against
themselves. We Study This Tow Symbolic Universe for the prepare how the
Victory of Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Symbols
  • Modernity Symbols
  • Shia Symbols
  • Islamic Revoluotion
  • Imam Khomeini