تحلیل تاثیر بحران فرهنگی اجتماعی، انقلاب اسلامی ایران و جهانی شدن بر ظهور اصول گرایی اسلامی در الجزایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه¬ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه¬ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نظر به رشد و گسترش اصول گرایی اسلامی در جوامع اسلامی طی دهه های اخیر، این مقاله با هدف بررسی و تحلیل زمینه­ها، علل و عوامل موثر بر پیدایش و شکل گیری جریانات اسلام گرا در الجزایر به تأیید این فرضیه پرداخته است که بحران های فرهنگی اجتماعی، جهانی شدن و انقلاب اسلامی ایران در ظهور و رشد و تقویت گرایشات اسلامی در الجزایرِ بعد از خلاصی از استعمار فرانسه نقش اساسی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYZING EFFECT OF SOCIAL, CULTURAL CRISIS AND ISLAMIC REVELOTION O F IRAN ON EMERGENCE OF ISLAMIC FUNDAMENTALISM IN ALJAZEERA

نویسندگان [English]

  • Ahmad Doust Mohammadi 1
  • Nesa Zahedi 2
1 Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 Phd Student Of Regional Studies In Tehran University
چکیده [English]

Knowing About Growth And Development Of Islamic Fundamentalism In
Islamic Societies During Recent Decades, This Essay Surveys And Analysis Social,
cultural Crisis And Globalization On Emergence And Formation Of Islamism
Movement In Aljazeera . the Aime of Research Is Confirming This Hypothesis
Which Social , Cultural Crisis ,Globalization And islamic revelution of iran Had A
Principle Role In Returning To Islamic Principles And Roots In Aljazeera After
Getting Rid Of The France Colonailism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Globalization
  • Islamic Fundamentalism
  • Aljazeera