هویت سه‌گانه تاتارها؛ اسلامی، تاتار و روس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه¬ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

جمهوری تاتارستان مهم‌ترین جمهوری مسلمان نشین روسیه است، زیرا بیشتر مسلمانان روسیه تاتار هستند. تاتارها در گذشته بر مسکو چیره شده و روس‌ها بیش از 200 سال در حکومت تاتاری زیسته‌اند. هم اکنون نیز تاتارستان از نظر فرهنگی و اقتصادی برای روسیه اهمیت زیادی دارد. روسیه از تاتارستان به عنوان الگویی برای جمهوری‌های مسلمان نشین، به ویژه در قفقاز شمالی استفاده می‌کند، زیرا تاتارها بسیار متجدد بوده و با فرهنگ ارتدوکس از در آشتی درآمده‌اند. پرسش اصلی مقاله این است که «درون مایه هویت مسلمانان تاتارستان، از کدامیک از فرهنگ‌های اسلامی، تاتاری و روسی متاثر است»؟ فرضیه نویسندگان این است که «با توجه به قدرت سه فرهنگ اسلامی، تاتاری و روس-اسلاو-ارتدوکس در جامعه تاتارستان، فرهنگ این جمهوری از هر سه فرهنگ متاثر است». برای بررسی این فرضیه از پژوهش‌های گوناگون بومی (تاتاری) و غیر بومی بهره برده‌ شده تا رویکردهای گوناگون در مورد هویت مسلمانان تاتار تحلیل شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THREE DIMENSIONS OF TATARS IDENTITY: ISLAMIC, TATARI AND RUSSIAN

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Seyedeh Motahareh Hosseyni 2
1 Professor; Reginal Studies Department, University of Tehran
2 Assisstant Professor, Political Science, Institute for Humanities and Social Sciences (IHSS)
چکیده [English]

As most of Russian Muslims are Tatar, then Tatarstan is the most important
Muslim republic of Russian Federation. In the past, Tatars have conquered Russia
and for 200 years. Yet Tatarstan is important for Russia culturally and economically.
Russian leaders consider Tatarstan as a model for the other Muslim republics
especially the Caucasians, because Tatari Islam is too modern and in harmony with
the Orthodoxy. The question of the paper is: "what are the characteristics of the
Tatars’ identity?” The hypothesis of the authors is: "all three Islamic, Tatari or
Russian-Slav-Orthodox identities has shaped tatari culture and identity".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tatars
  • Tatarstan
  • Islam
  • Muslim
  • Russia
  • Ortodox
  • Caucasus
  • Identity