هویت سه‌گانه تاتارها؛ اسلامی، تاتار و روس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه¬ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

جمهوری تاتارستان مهم‌ترین جمهوری مسلمان نشین روسیه است، زیرا بیشتر مسلمانان روسیه تاتار هستند. تاتارها در گذشته بر مسکو چیره شده و روس‌ها بیش از 200 سال در حکومت تاتاری زیسته‌اند. هم اکنون نیز تاتارستان از نظر فرهنگی و اقتصادی برای روسیه اهمیت زیادی دارد. روسیه از تاتارستان به عنوان الگویی برای جمهوری‌های مسلمان نشین، به ویژه در قفقاز شمالی استفاده می‌کند، زیرا تاتارها بسیار متجدد بوده و با فرهنگ ارتدوکس از در آشتی درآمده‌اند. پرسش اصلی مقاله این است که «درون مایه هویت مسلمانان تاتارستان، از کدامیک از فرهنگ‌های اسلامی، تاتاری و روسی متاثر است»؟ فرضیه نویسندگان این است که «با توجه به قدرت سه فرهنگ اسلامی، تاتاری و روس-اسلاو-ارتدوکس در جامعه تاتارستان، فرهنگ این جمهوری از هر سه فرهنگ متاثر است». برای بررسی این فرضیه از پژوهش‌های گوناگون بومی (تاتاری) و غیر بومی بهره برده‌ شده تا رویکردهای گوناگون در مورد هویت مسلمانان تاتار تحلیل شود. 

کلیدواژه‌ها