ژاپن و امر توسعه: نگاهی به جایگاه نظام برنامه¬ریزی و قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعه­ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام­ اداری کارآمد (با محوریت وزارت می­تی، وزارت دارایی، سازمان     برنامه­ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعّال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل­های اجرایی نظام­اداری تقویت می­شد، با توجه فراوان به اهداف کمّیِ رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کشور ژاپن داشت. در دو دهه گذشته با قرار گرفتن ژاپن در جایگاه یکی از اقتصادهای برتر جهان، نظام برنامه­ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور نیز متحول شده و حالتی چشم­اندازگونه پیدا کرده است. در این مرحله، با تضعیف کنترل­های دولتی و چرخش نسبی نظام ­اقتصادی این کشور به چهارچوب­های نظام بازار، بخش خصوصی، کنشگر اصلی و دولت توسعه­گرا، کنشگرِ اطمینان­بخش به بخش خصوصی محسوب می­شود. قوانین برنامه­ توسعه در ژاپن امروز، بسیار کلی بوده و در جهت افزایش اعتماد شرکت های خصوصی به آیندة اقتصاد کشور، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل برعهده دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JAPAN AND DEVELOPMENT: A STUDY ON THE ROLE OF PLANNING SYSTEM AND DEVELOPMENT PLAN ACT IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF JAPAN

نویسنده [English]

  • Saeed Attar
Assistant Professor; Political Science, University of Yazd
چکیده [English]

During the late 1940's to 1970's, Development Plan Act in Japan was passed by
Diet with leadership of the dominant party and this Act was strengthened by
implementation guidelines of the administrative system. The Act was drafted within
three layers social system consisting of an efficient administrative system (focused
ministry of MITI, the Ministry of Finance, Economic Planning and the Bank of
Japan), the active private sector and leaders of the main parties. In this period, the
target of Development Plan Acts was economic growth. In the past two decades, the
planning system and Development Plan Act of the country has changed with taking
Japan the place of one of the world's top economies. This Act has been such a
vision. At this stage and alongside weakening of state controls and rotation relative
to the frame of the market economy country, the private sector is main actor and
developmental state is confident institution to private sector. Now in Japan,
Development Plan Acts are a vision and have important role in increasing private
enterprise confidence in the economy future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development- Developmental State- Japanese Capitalism- Planning System- Development Plan Act in Japan