سیاست انرژی اتحادیه اروپا و تامین نفت و گاز از روسیه و حوزه دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

فدراسیون روسیه بخش مهمی از نیاز انرژی اتحادیه اروپا را تأمین می کند. در سال های اخیر این اتحادیه برای تامین انرژی مورد نیاز خود توجه ویژه ای به انرژی حوزه دریای خزر داشته است. نمود این توجه را می توان در امضای توافقنامه احداث خط لوله نابوکو در 13 ژوئیه 2009 در آنکارا مشاهده کرد. چه عواملی باعث سیاستگذاری اتحادیه اروپا در زمینه تأمین انرژی از حوزه دریای خزر شده است؟ فرضیه مقاله این است که نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی، محدودیت منابع داخلی، وابستگی به روسیه و همچنین بی اعتمادی این اتحادیه به آن کشور در تأمین انرژی پایدار باعث شده است تا اروپا سیاست تنوع بخشیدن به منابع تأمین انرژی را در پیش گیرد و  بدین منظور به انرژی حوزه خزر رو آورده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EU’ ENERGY POLICY AND PROVIDE OIL AND NATURAL GAS FROM RUSSIAN AND CASPIAN REGION

نویسندگان [English]

  • Farhad Ataie 1
  • Mohammad Hosein Nazari 2
1 Associate Professor; Department of International Relation, University of Tehran
2 Graduated From Masters Regional Stadies Group College Law and Political Sience University of Tehran
چکیده [English]

The Russian Federation supplies an important part of EU’s energy needs. In
recent years, EU has shown a special interest in the Caspian region’s energy; the
signing of NABOCO Pipeline protocol on July 13, 2009 is a sign of this interest.
What are the reasons for EU’s interest in the Caspian region’s energy? This paper
proposes that the increasing energy needs in Europe, limited domestic resources,
dependence on the Russian federation, and EU’s growing doubts over Russia as a
provider of stable energy have contributed to this new energy policy. The paper is
based on official statistics and those of specialized energy institutions, as well as
analysis of economic and political developments in Europe and the Caspian region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • Energy Policy
  • Caspian
  • Russia