امنیت انرژی خاورمیانه و توسعه اقتصادی امنیتی آسیا و اقیانوسیه: شباهت‌های در حال شکل‌گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ثبات و امنیت در کشورهای نفت خیز منطقة خاورمیانه، به طور سنتی با هدف تامین منافع نفتی قدرت‌های فرا منطقه‌ای تعریف و اغلب با حمایت‌های مستقیم این قدرت‌ها نیز مورد صیانت قرار گرفته است، اما طی سال‌های اخیر کشورهای نفت‌خیز منطقة خاورمیانه به منبع اصلی تامین انرژی برای تداوم توسعه اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه نیز تبدیل گردیده‌اند.
اما آمریکا برای تضمین استمرار حضور نظامی خود هم در منطقة خلیج فارس و هم آسیا و اقیانوسیه از استمرار وجود گسل‌های خاموش و نیز فعال امنیتی هم در درون و هم در بیرون مرزهای کشورهای خاورمیانه استقبال خواهد نمود و چنین روندی بدان معنا می‌باشد که دولتمردان منطقة خاور میانه و نیز آسیا و اقیانوسیه تنها در صورت توجه به ماهیت واقعی مفهوم حفظ امنیت در قاموس قدرت‌های غربی و تلاش برای فاصله گرفتن از الزامات این مفهوم به امنیت واقعی چه در درون و چه در ورای مرزهای خود دست خواهند یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE SECURITY OF MIDDLE EAST ENERGY RESOURCES AND ASIA-PACIFIC ECONOMIC / SECURITY DEVELOPMENT: EMERGING SIMILARITIES

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Ali Shirkhani 1
  • Bijan Pirouz 2
1 Associate Professor, International Relations Department, University of Tehran
2 Assistant Professor, International Relations Department, University of Tehran
چکیده [English]

The security of the oil-rich countries of the Middle East has traditionally been
defined as a byproduct of the oil interests of the western great powers but the Middle
East has also been evolving the main supply source for the rapidly growing
economies in the Asia-Pacific region.
In order to maintain their military presence in both Middle East and Asia-Pacific
Region the foreign powers have always been exploiting the existing security fault
lines both within and among the region’s nation states, but under the developing
situation, the stability of these regions must be defined in terms other than the
historical divide and rule manner or with the great powers as the military balancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asian-Pacific Oil Imports
  • Economic Growth, Energy Security
  • International Energy Agency, Middle East, Military Balancer, Oil Crisis
  • Oil Glut, Supply Diversification Policy