عوامل موثر در جهانی شدن جرم در اتحادیه اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

جنایت سازمان یافته فراملی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و در شرایطی که دول مختلف جهان و جامعه بین المللی سرگرم مشکلات و اختلاف ابرقدرت­ها در جنگ سرد و مخاصمات محلی - منطقه ای بودند رشد چشمگیری یافت. اشتغال جهانیان به مشکلات سیاسی، آنان را از پرداختن به این مهم بازداشت و این امر موجبات افزایش شمار سازمان های فراملی جنایی گوناگون را فراهم نمود.به نحوی که امروزه موجودیت سیاسی، اقتصادی و استقلال دولت­ها و انسجام  ملت­ها بر اثر جرایم سازمان یافته، انواع قاچاق و تروریسم بین المللی به مخاطره افتاده است. این مقاله بر آن است که به ریشه یابی و شناخت علل بروز جهانی شدن جرم در اتحادیه اروپا بپردازد.

کلیدواژه‌ها