تأثیر هویت‌یابی سیاسی شیعه بر امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jpq.2013.36734

چکیده

هویت به عنوان محور اصلی کنش بازیگران در محیط رقابتی در دوران بعد از جنگ سرد به‌شمار می‌آید. هویت‌یابی بازیگران در سال‌های پس از جنگ سرد از اعتبار و کارآمدی بیشتری در روند امنیت‌سازی برخوردار شده است. از رهگذر گفتمان‌های امنیتی مانند نظریات امنیت موسعِ باری بوزان و قدرت نرمِ جوزف نای، تأثیر خودآگاهی جدید شیعه در شکل‌بندی قدرت در خاورمیانه مشخص می‌شود و می‌توان آثار آن را بر امنیت ملی ایران بررسی کرد. به این منظور پس از تجزیه و تحلیل مختصر علل هویت‌یابی شیعیان، به مؤلفه‌های این هویت‌یابی پرداخته شده و این مؤلفه‌ها در 3 محور رشد فزاینده جمعیتی، مشارکت در قدرت، و جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیک شیعه) بررسی شده است. هرگونه هویت‌یابی دارای آثار و پیامدهای خاص خود می‌باشد؛ بنابراین تأثیر این هویت‌یابی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قالب تهدیدها و فرصت‌ها ارزیابی شده است. هویت‌یابی شیعیان می‌تواند آثار سیاسی دیگری را در حوزۀ کنش سایر بازیگران منطقه‌ای به‌وجود آورد. نشانۀ آن را می‌توان در دگرگونی‌های سیاسی و تحولات اخیر خاورمیانه ملاحظه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF SHIITE POLITICAL IDENTIFICATION ON IRAN NATIONAL SECURITY

چکیده [English]

Identity is described as a main axis of actor’s interaction in Competitive
environment after The Cold war period. to identify the actors after the cold war
period is more effective in the process of securitization . Through secure issues such
as security hypotheses by Moose Bari bozan and soft power by Jozeph nay, we can
understand the influence of shiite religion in New power shaping at middle east and
we can analyze It’s effects and impacts on Islamic republic Of IRAN National
security. After analyzing the reasons of shiites identification briefly, we can consider
the elements of this identification. Then, we analyze these elements in terms of three
issues including: population progressive growth, involvement in power, political
geography (shiite geopolitics). Any finding identity (identification) has own specific
effects or impacts. Thus, the impacts or effects of this identification on Islamic
republic of IRAN National security are analyzed in terms of Threats and
opportunities. Understanding the shitte identities can have other political impacts on
the interaction domain of all region actors. The signs of these impacts can be seen in
political changes (Middle East recent events) and is considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • security
  • Shiite
  • Shia Crescent
  • Demography