ایران، چین و چالش‌های فراروی همکاری‌های فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

شرایط به‌شدت متحول دوران پس از جنگ سرد با شاخصۀ وابستگی متقابل و جهانی‌شدن، ضمن گستراندن حوزه‌های موضوعی روابط میان کشورها، کنش‌گران متعددی را در عرصۀ سیاست خارجی به تکاپو واداشته است. نوشتار حاضر با هدف بررسی روابط ایران و چین، در این بستر متحول و در دوران بعد از انقلاب اسلامی به‌ویژه در دو دهۀ اخیر، با اذعان به شاخصۀ نوسان در روابط دوجانبه و درنظر گرفتن این سؤال که با وجود بنیان‌های راهبردی مستعدّ همکاری فراگیر در نزد دو طرف، مهم‌ترین موانع و چالش‌های فراروی اتحاد استراتژیک میان چین و جمهوری اسلامی ایران کدام‌اند، بر این اعتقاد است که عواملی چون تنش‌های ساختاری، لابی رقبای منطقه‌ای، انتظارات متفاوت و نقش آمریکا مانع از تحقق همکارهای فراگیر میان دو طرف شده است. بررسی نوسان روابط، بنیان‌های راهبردی زمینه‌ساز همکاری مشترک و در نهایت موانع فراروی تحقق همکاری فراگیر مهم‌ترین بخش‌های نوشتار حاضر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IRAN AND CHINA: THE CHALLENGES OF COMPREHENSIVE COOPERATION

نویسندگان [English]

  • Bahareh Sazmand 1
  • Fariborz Arghavani Pirsalami 2
1 Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 Ph.D Candidate of International Relations, University of Tehran
چکیده [English]

The changing condition of post Cold War era with some characteristics such as
interdependence and globalization have caused multiple actors advent and issues
diverse in foreign policies. With concern of the context, the aim of this articles is
study of Iran- China relations after Islamic revolution. This article argues Iran and
China have more reasons to create comprehensive cooperation but some variables
like Structural tensions, regional countries lobbies, different expectations and U.S
role are the main obstacles to have strategic relations between the two countries.
Reviewing of Iran-China relations, examining of strategic basis and finally obstacles
of comprehensive cooperations are sections of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • China
  • Foreign Policy
  • Islamic Revolution
  • United States of America