زمینه‌های مالی اختلافات دولت ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

برخلاف تصور رایج، اختلافات ایران با کمپانی نفت انگلیس و ایران (AIOC) و درپی آن با دولت بریتانیا در خصوص مسئلۀ نفت، به سال‌های منتهی به ملی‌شدن نفت و رویدادهای پس از آن بازنمی‌گردد، بلکه سابقۀ آن تقریباً به همان آغاز و به مرحلۀ تجاری‌شدن میدان‌های نفت ایران مربوط می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی اختلافات مالی دولت ایران با کمپانی نفت انگلیس و ایران قبل از ملی‌شدن صنعت نفت و راه‌حل‌های پیشنهادی طرفین و نتایج آنها می‌پردازد. فرضیۀ مقالۀ حاضر بر این گزاره بنا نهاده شده که شکست مطالبات ایران در خصوص اصلاح ساختار کمپانی نفت انگلیس و ایران و تعدیل چارچوبۀ امتیاز 1933م برای بهبود واقعی موقعیت دولت ایران در این قرارداد، زمینۀ عینی و ذهنی را برای ملی‌شدن صنعت نفت در سال 1329ش فراهم ساخته است.

کلیدواژه‌ها