خیزش‏های اسلامی در جهان عرب؛ ارزیابی فرصت‏ها و تهدیدهای منطقه‏ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

با وقوع تحولات در برخی کشورهای اسلامی واقع در جغرافیای جهان عرب در سال 2011م و تغییر نظام‏های سیاسی پیشین آنها که سه ویژگی بارز اقتدارگرایی، اسلام‌ستیزی و همراهی با غرب و اسرائیل در سیاست‏های داخلی، منطقه‏ای و بین‏المللی را دارا بودند، شاهد انتشار ادبیات تحلیلی متعددی پیرامون این وقایع هستیم که یکی از آنها اعتقاد به «بیداری اسلامی» در «بهار عربی» است. در این نوشتار ضمن مفروض دانستن این ایده در پی پاسخ‏گویی به این پرسش اصلی برآمده‏ایم که «خیزش‏های اسلامی در جهان عرب چه فرصت‏ها و تهدیدهای منطقه‏ای را برای گرایش اسلام‏خواهی با قرائت «شیعی امت‏گرای» جمهوری اسلامی ایران به ارمغان خواهد آورد؟» در پاسخ نیز فرضیۀ مقاله، ارزیابی این فرصت‏ها و تهدیدها را به تبیین و اتخاذ «الگوی رفتاری» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وابسته دانسته و سه مؤلفۀ «بی‌طرفی فعال»، «اعتمادسازی» و «منطقه‏گرایی گفتمانی» را از اصول تشکیل‌دهندۀ این الگوی رفتاری بر‌شمرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ISLAMIC UPRISINGS IN THE ARAB WORLD; EVALUATE OPPORTUNITIES AND REGIONAL THREATS TO IRAN

نویسنده [English]

  • Hossein Khani
Assistant Professor; Political Science Department, Payame Noor University
چکیده [English]

The developments taking place in some Muslim countries in the Arab world in 2011 changed the political geography of their earlier. Three main features of totalitarianism, Islamophobia and cooperation with the West and Israel's internal politics, regional and international levels had published in numerous literary analyses on the events. We believe one of the "Islamic awakness" in "Arabic spring". In this piece we are following inquiry that: Islamic uprisings in the Arab world or regional opportunities and threats to the Islamic Tendency "Shiite community oriented" Islamic Republic of Iran will bring. The hypothesis in response to the article subject is an assessment of the opportunities and threats and takes account of pattern in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran which considers three components: confidence and regionalism discourse of principles forming the pattern of counts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • active neutrality
  • behavior pattern
  • Fundamentalism
  • international orientation
  • rise of the Islamic choose
  • trust and regionalism discourse