اقتصاد سیاسی نظامی‌گری و مداخلۀ نظامی امریکا در افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ده سال از مداخلۀ نظامی امریکا در افغانستان که هدف از آن مبارزه با تروریسم اعلام شده بود، می‌گذرد. طی این مدت نه‌تنها تروریسم ریشه‌کن نشده، بلکه فزونی یافته است. در‌حالی‌که امریکا هدف از مداخلۀ نظامی خود در افغانستان را مبارزه با تروریسم می‌داند، برخی از آن به عنوان ابزار استراتژی کلان امریکا برای سیطره بر جهان یاد می‌کنند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی مداخلۀ نظامی امریکا در افغانستان چیست و افغانستان چه مزیتی دارد که ایالات متحده هزینه‌های زیادی را در آن صرف کرده است؟ این فرضیه را مطرح ساخته و به بررسی آن پرداخته است که «دلیل اصلی مداخلۀ نظامی امریکا در افغانستان، ناشی از منافع مجتمع صنعتی– نظامی ایالات متحده در ایجاد بحران و نظامی‌گری است».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL ECONOMY OF MILITARISM AND AMERICAN MILITERY INTERVENTION IN AFGHANISTAN

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Shirkhani 1
  • Mehdi Sobhani 2
1 Associate Professor, International Relations Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of International Relations, International Relations Department, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ten years has passed since the US military intervention in Afghanistan. Despite the initial claim of fighting terrorism as the reason for the military attack, actually terrorist activities have been accelerated ever since. Thus, the real intention of the US for the military intervention has been dubious and questioned by many political analysts. They argue, there must be other reasons for spending billions of dollars in Afghanistan by the US administration. This article examine the hypothesis that the interests of the Military Industrial Complex is the determinant factor of defining or creating 'critical situations' as a pretext for justifying military intervention in a country like Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • Militarism
  • military-industrial complex
  • military intervention
  • terrorism