راهگشایی منطق فازی در تبیین رابطۀ نظریه و واقعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بررسی رابطۀ میان نظریه و واقعیت یکی از مباحث جذاب در حوزۀ علوم اجتماعی است. یک دانش‌پژوه علوم اجتماعی ملزم به درک توأمان نظری- عملی است، تا در هنگام پژوهش و تحلیل بتواند با موفقیت‌ پدیده‌های این دانش آشفته و گسترده را ارزیابی کند و سامان دهد. در این تحقیق تلاش می‌شود با تبیین سه پارادایم کلان روش‌شناسانۀ علم (پدیدارشناسی، تفسیرگرایی و ابزارگرایی)، ضمن تحلیل دیدگاه‌های متفکران این پارادایم‌ها، به تبیین رابطۀ نظریه و واقعیت بپردازیم و در همین زمینه، دیدگاه بدیلی بر مبنای «روش شناسی منطق فازی» ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONTRIBUTION OF FUZZY LOGIC IN EXPLANATION OF THE “THEORY-FACT” RELATION

نویسندگان [English]

  • Seyed Masoud Mousavi Shafaee 1
  • Mehdi Shapouridad 2
1 Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Iran
2 Ph.D. Student, International Relations, Tarbiat Modares University, Iran
چکیده [English]

Relation between theory and fact is one of the most important and attractive issues of social science. Almost, all of us using theory in our scholarly endeavors without thinking deeply about the relation between theory and fact. Considering the necessity of a simultaneous theoretical and factual understanding of social phenomena, this article explains “theory-fact” relation according to the three main methodologies of science (Phenomenology, Interpretationism, Instrumentalism) and at the end will offer an alternative approach to this issue area based on the fuzzy logic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fact
  • Fuzzy logic
  • Instrumentalism
  • interpretationism
  • methodology
  • phenomenology
  • Theory