امام خمینی(ره) و تجدد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

با ورود تمدن جدید غرب به ایران در دهه‌های اخیر فرهیختگان ایرانی رویکردهای متفاوتی نسبت به آن داشته‌اند. از جمله متفکران بزرگ معاصر که در خصوص تجدد موضع‌گیری نموده و اندیشۀ او مبنای انقلاب اسلامی قرار گرفته، امام خمینی (ره) است. به‌نظر می‌رسد امام خمینی تجدد را شامل ماده (ظواهر) و محتوا دانسته، اسلام و علما را مخالف ظواهر تجدد نمی‌داند؛. اما در برابر محتوای فرهنگ غرب ایستادگی کرده، پذیرش آن‌ را باعث غرب‌زدگی و انحطاط جامعۀ ایرانی می‌داند. در این مقاله تلاش شده است با روش اسنادی و تحلیل محتوا، نگاه امام خمینی به تجدد از زوایای مختلف بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IMAM KHOMEINI AND MODERNITY

نویسنده [English]

  • Yahya Bouzarinejad
Associate Professor; Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Sign in New Civilizations West to Iran in recent decades has led to different approaches
between Iranian intellectuals. Among contemporary scholars have taken the position that
the novelty of his ideas is the foundation of the Islamic Revolution, Imam Khomeini (RA)
is. Khomeini modernization of the (external) content, as opposed to the trappings of
modernity, Islam Vlma knows. But the content of what the West stands Westernization
acceptance Vanhtat community knows. This paper is an attempt at using content analysis
of documents Khomeini modernity are examined from various angles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Modernity
  • Civilization
  • traditions
  • West