رویکردی تحلیلی بر عوامل پیدایی نهضت بیداری اسلامی در شمال آفریقا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات جنوب افریقا دانشکدۀ مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده

خیزش‌های بزرگ مردمی در بخش گسترده‌ای از جهان عرب، با نام بیداری اسلامی، که به تغییر حاکمیت در کشورهایی همچون تونس ، مصر و لیبی در شمال افریقا و یمن در جنوب غرب آسیا انجامید، برآیندی از مشکلات گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نهفته در درون این جوامع بود که پس از شعله‌ورشدن جرقۀ این نهضت‌های مردمی، به‌سرعت به بدنۀ حاکمیت سرایت کرد و در اندک زمانی به فروپاشی این حکومت‌های پادشاهی‌گونه منجر شد. در خصوص بروز این جنبش‌های عظیم مردمی در شمال افریقا دلایل متعددی ذکر شده، ولی کمتر به تمامی عوامل و دلایل شکل‌دهندۀ نهضت‌های یادشده پرداخته شده است. در این مقاله، با بهره‌گیری از روش تحلیل و توصیف، تلاش شده است عوامل اصلی کنشگر و  تاثیرگذار بر فرآیند تحولات موسوم به بیداری اسلامی (بهار عربی) بررسی گردد. در پایان نیز دورنمایی از آیندۀ این خیزش‌های گستردۀ مردمی ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN ANALYTIC APPROACH TO THE MAIN CAUSES OF NATIONAL GREAT UPRISING IN NORTHERN AFRICA

نویسنده [English]

  • Amirbahram Arabahmadi
Assistant Professor; Faculty of World , University of Tehran
چکیده [English]

The advent of Islamic Awakening in vast parts of Arab world which ended in
government change in countries such as Tunisia, Egypt and Libya in northern Africa
and Yemen in western Asia was a resultant of different political, cultural, social and
economic problems lying inside these societies which immediately after a small
sparkle started penetrated inside the government body and in a short time ended in
these kingdom-like governments. Regarding the reasons for Islamic Awakening
occurrence in northern Africa multiple reasons have been mentioned, but they have
not been studied together much. In this article using the analysis and description
method, the researcher has tried to study the active and effective main factors on the
process of changes known as Islamic awakening (Arab spring) as the main question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Northern Africa
  • Islamic awakening
  • Democracy
  • Nondemocratic Systems