نظریۀ جانسون و انقلاب مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بی‌شک انقلاب مشروطه یکی از تأثیرگذارترین و پیچیده‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. صرف‌نظر از این تأثیرات، همواره پرسش‌های فراوانی پیرامون زمینه‌های پیدایش و موفقیت آن (دست‌کم در پیروزی انقلاب) مطرح بوده است. این پژوهش بر آن است تا از زاویه‌ای جدید به انقلاب مشروطه نگریسته، به بررسی مدل جانسون و میزان انطباق آن بر این انقلاب بپردازد. بر اساس این مدل، نخست منابع ایجاد تغییر در دو بعد ارزشی و محیطی در جامعۀ قاجار و نقش آن‌ها در ایجاد نظام نامتعادل اجتماعی بررسی می‌گردد و سپس به عملکرد نخبگان و نقش عوامل شتاب‌زا در روند این انقلاب پرداخته می‌شود. همچنین، تلاش خواهد شد جنبه‌های مثبت و منفی این انطباق در نظر گرفته شود و در کنار استفاده از مدل یادشده در بررسی انقلاب مشروطه، به کاستی‌ها و محدودیت‌های این کار نیز اشاره گردد. به نظر می‌رسد که این مدل بر روی انقلاب مشروطه به‌طور کامل قابلیت پیاده‌سازی ندارد و دارای کاستی‌هایی است؛ در نتیجه، در بخش‌هایی از آن نیاز به جرح و تعدیل احساس می‌شود تا بتواند از تعمیم‌پذیری مناسبی برای تبیین این پدیده تاریخی برخوردار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JONSON'S THEORY AND THE CONSTITUTIONAL REVOLUTION

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khaleghi 1
  • Khoram Baghayee 2
1 Assistant Professor; Political Sciences Department, University of Tehran
2 M. A. Student of Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Undoubtedly, Constitutional Revolution one of the most influential and
Constitutional complex events in the modern history of Iran. Apart from these
effects, the fields are always many questions about the emergence and success (at
least in the Revolution) has been existed. This study pursuing new view to survey
the Constitutional Revolution based on Johnson model and its adaptation with this
Revolution. According to this model, the change in the value and environmental
resources in Qajar society and their role in creating the disequilibrium in the social
order, and then to evaluate the performance of elite accelerators in the process will
be discussed. Also, positive and negative aspects this adaptation will be considered
along with the use of the model in the study, the shortages and limitations of this
work are noted. It seems that this model does not fully implement to the
Constitutional Revolution and have some shortages. As a result, at parts of it need to
be modified in order to generalizability to explain this historical phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Johnson's theory
  • the Constitutional Revolution
  • system disequilibrium
  • accelerators factors