نسبت اخلاق و سیاست در سیرۀ سیاسی امام سجاد علیه‌السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

یکی از پرسش‌های دیرینه و پایدار در حوزۀ اندیشۀ سیاسی، پرسش نسبت اخلاق و سیاست است. نتیجۀ تأمل دربارۀ چنین نسبتی به شکل‌گیری نگرش‌های متفاوتی انجامیده است. برخی می‌پندارند که کاربرد قدرت سیاسی با رعایت اصول و موازین اخلاقی سازگاری ندارد و در نتیجه هیچ آرمانی حتی عدالت، بدون اعمال قدرت محقق نخواهد شد. در مقابل گروهی بر این عقیده‌اند که اصول اخلاقی به‌خودی‌خود آن‌قدر ارجمند است که باید به صورت دائم تمایلات گسیختۀ قدرت سیاسی را مهار کند، وگرنه سیاست هیچ ارزشی ندارد. مقالۀ حاضر تلاش خواهد کرد که پرسش این نسبت را در اندیشه و عمل امام سجاد (ع) تجزیه و تحلیل کند و پاسخی درخور عرضه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN MORALITY AND POLICY IN POLITICAL MANNER OF IMAM SAJJAD

نویسندگان [English]

  • Jalal Dorakhshah 1
  • Jabbar Shojaei 2
1 Professor; in the Faculty of Islamic Studies and Politics, Imam Sadiq University
2 M.A., Islamic Studies and Politics, Imam Sadiq University
چکیده [English]

One of old and permanent questions in political thoughts is about the relationship
between morality and policy. Thinking and discussing about this question resulted to
different attitudes. Some of thinkers believe that using political power is not suitable
with obeying the moral rules therefore no goal even “Justice” is achievable without
applying political power. In the opposite side some other thinkers believe that moral
principles themselves are so venerable that should constantly control declinations of
people having political power. So policy is worthless unless it’s controlled.
This article is about to analyze this question in the thought and action of Imam
Sajjad and finally offer an appropriate solute on to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sajjad
  • Morality
  • politics
  • moral politics
  • political morality