سرمایه‌داری و معضل جهانی غذا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بررسی‌ها نشان می‌دهند غذای کافی برای تمامی مردم دنیا وجود دارد، اما در چند دهۀ اخیر شمار افرادی که از گرسنگی رنج می‌برند، در حال افزایش است. گرچه تلاش‌های زیادی به‌وسیله سازمان‌ها و توافقات بین‌المللی به‌منظور کاهش و حتی ازبین بردن مشکل گرسنگی صورت گرفته، اما این مشکل هم‌چنان به قوت خود باقی است.
بنابراین تحلیل نتایج و عواقب برخورد متناقض نظام سرمایه‌داری با نبود امنیت غذایی، خمیرمایۀ اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. از‌همین‌رو، نخست ضمن توصیف ابعاد و اضلاع نظام سرمایه‌داری، ارتباط آن با مسئلۀ غذا مشخص می‌گردد. سپس به نقش سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی در کاهش کمی و کیفی ابعاد معضل گرسنگی پرداخته می‌شود. در ادامه، در خصوص عواملی که سرمایه‌داری به‌وسیلۀ آن‌ها کمبود غذا و گرسنگی را تشدید می‌کند بحث می‌شود و در پایان، نتایج و عواقب ناگوار پدیدۀ نبود امنیت غذایی در سطح جامعۀ بین‌المللی بررسی می‌‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CAPITALISM AND WORLD FOOD PROBLEM

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ghafouri 1
  • Mohammad Davand 2
1 Associate Professor, Faculty of Law & Theology, Shahid Bahonar University of Kerman
2 M.A. Student, Diplomacy and International Organizations, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Studies show that there is enough food for all of people of the world, but in recent
decades the number of those who suffer from hunger is increasingly rising.
Although much effort has been done to reduce or even eradicate hunger by
international organizations and agreements, yet the problem exists so far. Therefore
this article tries to analyze the consequences of seemingly contradictory actions of
capitalism regarding hunger. First the relationship of capitalism and food problem is
described. Then the role of international organization and treaties in reducing hunger
is discussed. Later it is shown how capitalist system intensifies hunger. Finally the
impact of hunger on world affairs is described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitalist system
  • Food
  • International Organizations
  • Multinational corporations
  • Hunger