قدرت‌یابی دوبارۀ روسیه در نظام بین‌الملل و افزایش تنش در روابط امریکا و روسیه (2008- 2000م)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، طی دهۀ 1990 میلادی دوره‌های متفاوتی از روابط مسالمت‌آمیز و تنش‌آلود میان ایالات متحد امریکا و روسیه به‌وجود آمد. با به قدرت رسیدن جورج بوش در امریکا و ولادیمیر پوتین در روسیه در سال 2000، دورۀ جدیدی از روابط میان واشنگتن و مسکو آغاز شد. این روابط نخست به گرمی شکل گرفت و با وقوع حوادث یازده سپتامبر، حمایت پوتین از واشنگتن افزایش یافت و این همکاری در جنگ ایالات متحد امریکا علیه افغانستان ادامه پیدا کرد. اما پس از آنکه امریکا رژیم روسیه را مستبد و غیر مردم‌سالار خواند، این روابط با تنش همراه شد و در جریان حوادث بعدی این تنش افزایش یافت و سرانجام در جنگ اوستیا در سال 2008 به اوج خود رسید. درواقع، رابطۀ واشنگتن و مسکو از سال2000 تا 2008 میلادی به‌تدریج تیره شد. نگارندگان این مقاله بر این باورند که یک دلیل عمدۀ این افزایش تنش، قدرت‌یابی دوبارۀ روسیه و ارتقای جایگاه بین‌المللی این کشور در نظام بین‌الملل است که زمینۀ واکنش جدی‌تر این کشور را در قبال سیاست‌های تکروانه امریکا در دورۀ یادشده فراهم کرد و به دنبال آن واکنش امریکا به اقدامات روسیه فصلی از تنش در روابط دو کشور را رقم زد.

کلیدواژه‌ها