بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روابط بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

با پایان یافتن جنگ سرد، روابط هند و امریکا به موازات تلاش‌های امریکا برای همکاری با قدرت‌های نوظهور منطقه‌ به‌منظور استقرار نظم نوین جهانی گسترش یافت و در دورۀ ریاست جمهوری جورج بوش به اوج خود رسید. اما این رشد و شکوفایی هم‌زمان با آغاز ریاست جمهوری اوباما رو به افول نهاد. لذا این پرسش مطرح می‌شود که علل اصلی کاهش سطح روابط هند و امریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما چیست؟ در این خصوص به‌نظر می‌رسد تطابق نداشتن منافع هند و امریکا و همچنین تغییر رویکرد و نوع نگاه امریکا در دورۀ اوباما نسبت به مسائل جهانی و رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی هند، از جمله چین، عوامل اصلی کاهش سطح روابط هند و امریکا باشد. با توجه به اهمیت همکاری هند و امریکا برای هر دو کشور و نیز تأثیرگذاری نوع و سطح روابط هند با امریکا به عنوان متغیری مهم در مناسبات هند با دیگر کشورها، از جمله ایران، در مقالۀ حاضر به بررسی ابعاد سیاسی_ امنیتی این روابط و تحولات آن پس از حضور اوباما به‌عنوان رئیس‌جمهور امریکا در میانۀ سال‌های 2012-2008 میلادی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDYING POLITICAL-SECURITY RELATIONSHIP OF U.S.A WITH INDIA, (2008-2012)

نویسندگان [English]

  • Seyed Davood Aghaee 1
  • Seyed Hedayatollah Aghdaee 2
1 Professor, Political Science Department, University of Tehran
2 M.A. International Relations, University of Tehran
چکیده [English]

Through termination of cold war and in the way of attempts of U.S.A for continuing
cooperation with newly established powerful counties in order to obtain modern
global discipline the relationships between U.S.A and India was increased and
reached to its climax during presidency of George Bush. Nevertheless, this growth
of bilateral relationship was very reduced by selecting Obama as president of U.S.A.
Therefore, this question is raised that what is the main reason for reducing bilateral
relationship between U.S.A and India during presidency of Obama? It seems that
incompatibility of U.S.A and India benefits and changing attitude of U.S.A toward
global problems, regional and international rivals during presidency of Obama, is of
the principal reasons of reducing their bilateral relationship. Whereas importance of
cooperation between India and U.S.A and great influence for mutual relationship of
both countries as important variable, this article investigates political-security
relationship of U.S.A and India and related evolutions after presidency of Obama
from 2008 until 2012.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • U.S.A
  • terrorism
  • Cooperation
  • Pakistan
  • Afghanistan
  • China
  • security