فرهنگ سیاسی در عربستان؛ تحلیل ایستایی و چالش‌های فرارو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرهنگ سیاسی آمیزه‌ای از باورها، نگرش‌ها و شناخت و آگاهی سیاسی است که رفتار سیاسی یک گروه یا ملت را شکل می‌دهد. در گذشته، فرهنگ سیاسی ملت‌ها از نهادینگی و استمرار برخوردار بوده است، اما امروزه به دلایلی همچون تغییر و تحولات ساختاری، انقلاب ارتباطات و جهانی شدن دگردیسی‌یافته، به سمت فرهنگ مشارکتی سوق پیدا کرده است. در این نوشتار، نگارندگان درصددند از رهگذر رهیافت اقتصاد سیاسی به این پرسش پاسخ دهند که چرا فرهنگ سیاسی تابعیتی در جامعۀ عربستان از استمرار و ایستایی برخوردار بوده است، و نیز با استفاده از رهیافت جامعه‌شناختی سیاسی، مهم‌ترین دلایل دگردیسی قابل‌توجه در فرهنگ سیاسی جامعۀ عربستان به‌ویژه تحصیل‌کرده‌ها و جوانان شهری از فرهنگ تابعیتی به سمت فرهنگ مشارکتی را بررسی و تحلیل کنند. نگارندگان بر این باورند که چنین تحولی در فرهنگ سیاسی از دهۀ 1990 به این سو، به‌ویژه در دو سال اخیر چالش‌های جدی برای حکومت سعودی ایجاد کرده است. این چالش‌ها در آینده جدی‌تر شده، حکومت را به پذیرش اصلاحات بیشتر ملزم خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها