فرهنگ سیاسی در عربستان؛ تحلیل ایستایی و چالش‌های فرارو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرهنگ سیاسی آمیزه‌ای از باورها، نگرش‌ها و شناخت و آگاهی سیاسی است که رفتار سیاسی یک گروه یا ملت را شکل می‌دهد. در گذشته، فرهنگ سیاسی ملت‌ها از نهادینگی و استمرار برخوردار بوده است، اما امروزه به دلایلی همچون تغییر و تحولات ساختاری، انقلاب ارتباطات و جهانی شدن دگردیسی‌یافته، به سمت فرهنگ مشارکتی سوق پیدا کرده است. در این نوشتار، نگارندگان درصددند از رهگذر رهیافت اقتصاد سیاسی به این پرسش پاسخ دهند که چرا فرهنگ سیاسی تابعیتی در جامعۀ عربستان از استمرار و ایستایی برخوردار بوده است، و نیز با استفاده از رهیافت جامعه‌شناختی سیاسی، مهم‌ترین دلایل دگردیسی قابل‌توجه در فرهنگ سیاسی جامعۀ عربستان به‌ویژه تحصیل‌کرده‌ها و جوانان شهری از فرهنگ تابعیتی به سمت فرهنگ مشارکتی را بررسی و تحلیل کنند. نگارندگان بر این باورند که چنین تحولی در فرهنگ سیاسی از دهۀ 1990 به این سو، به‌ویژه در دو سال اخیر چالش‌های جدی برای حکومت سعودی ایجاد کرده است. این چالش‌ها در آینده جدی‌تر شده، حکومت را به پذیرش اصلاحات بیشتر ملزم خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL CULTURE IN SAUDI ARABIA, ANALYSIS OF STATICNESS AND ONCOMING CHALLENGES

نویسندگان [English]

  • Kh. Sardarnia 1
  • Hosein Norousi Amiri 2
1 Associate Professor, Political Science Department, Universityof Shiraz
2 M.A Student in University of Allame Tabatabai
چکیده [English]

Political culture is combination of beliefs, attitudes and awarenesses that shape
political behavior of a group or nation. In past, political culture of nations had been
institutionalized but today has been changed to participatory political culture by
reasons such as structural developments, information and communication revolution
and globalization. In this article, the authors by using the approach of political
economy try to answer this question, why has been static and continuance the
subjugate political culture in Saudi Arabia? And too, by using the political
sociological approach, explain the important reasons for the metamorphose in the
political culture of Saudi society specially educates and urban youth from subjugate
to participatory. The authors believe that such changes from 1990s onward
especially at two last days, has made serious challenges for Saudi government and in
the future, these challenges would oblige the government to the acceptation of more
reformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • subjugate political culture
  • participatory political culture
  • Challenges
  • Rentier economy