جهانی شدن اقتصادی و نقش تهدید نظامی در راهبرد آمریکا برای کارامدی تحریم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان

چکیده

پس از سا‌ل‌ها تنش بین ایران از یک طرف و آمریکا و متحدانش از طرف دیگر بر سر برنامۀ هسته­ای ایران، برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) بین دو طرف به امضا رسید. ویژگی مهم سال­های اخیر، تهدید به کاربرد گزینۀ نظامی علیه ایران بود. این تهدید همراه با افزایش تحریم­ها و ممنوعیت­های تجاری بود.دلیل کاربرد تهدیدهای نظامی چه بود؟ به‌طور کلی تهدید نظامی و کارامدی تحریم­ها و ممنوعیت­های تجاری چه رابطه‌ای با هم دارند؟ چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال­های اخیر بارها از تهدید نظامی استفاده کردند؟ بهترین راهبرد واکنشی ایران در وضعیت تحریم و تهدید نظامی، چه راهبردی می‌توانست باشد؟ در این مقاله در جایگاه پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا چارچوب نظری جدیدی برای بررسی کنش­ها و واکنش­های مرتبط با تحریم مطرح می‌شود که سه پایۀ مهم و نوآورانه دارد: 1. تعریفی متفاوت و جدید از تحریم و ممنوعیت تجاری؛ 2. تحلیل سود-هزینة مبتنی بر وضعیت و اعمال کنترل بر آن؛ 3. رابطۀ مکملی ابزارهای سیاست خارجی (تحریم و ممنوعیت تجاری و تهدید نظامی). در قالب این چارچوب نظری و برای پاسخ به پرسش­های مطرح‌شده، این فرضیه مطرح شده است: «در وضعیت اقتصاد جهانی، تبدیل کردن گزینۀ نظامی از جایگزینی برای تحریم و محدودیت تجاری به مکملی برای آنها، مهم‌ترین راهبرد آمریکا برای کارامد کردن تحریم­ها و ممنوعیت­های تجاری علیه ایران بود». با محور قرار دادن این فرضیه و چارچوب نظری در مورد تحلیل کنش­ها و واکنش­ها در وضعیت تحریم و تهدید نظامی، نتیجه گرفتیم که تهدید به کاربرد گزینۀ نظامی از طریق تغییر تحلیل سود-هزینة ایران یا شرکای تجاری آن بر کارامدی تحریم­ها و ممنوعیت­های تجاری تأثیر ­گذاشته است. همچنین در نتیجه‌گیری عملی، استدلال کردیم که برای کشورهای مورد تحریم و تهدید نظامی همانند ایران در دورۀ قبل از برجام، راهبرد «نمایش قدرت نظامی» به‌عنوان یکی از پایه­های مهم سیاست ضد تحریمی می­تواند راهبردی مفید باشد و مانع این تأثیر و در نهایت کاهش میزان کارامدی تحریم و ممنوعیت تجاری ­شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Economic Globalization on America's Strategy for Efficiency of Sanctions against Iran

نویسنده [English]

 • Mohsen Bayat
Assistant Professor, Faculty of Literature & Humanities, Lorestan University
چکیده [English]

Threat to use military force against Iran has been repeated by US. These threats have been along with increasing sanctions and embargo against Iran. The question we address in this paper is: what is the impact of on military threats against Iran on effectiveness of sanctions and embargo against it? we will examine this hypothesis: in situation of global economy, Transforming of military option from an alternative for sanctions and embargo to a supplement to their, is most efficient strategy for US to Increase efficiency of sanctions and embargoes against Iran. Threat to use military force makes this efficacy through change in cost - benefit analysis of Iran or its business partners. However, usage of military prestige strategy by Iran has made the US strategy inefficient. Given to continuing of political ineffectiveness of sanctions and increasing military threats, the military prestige strategy should be axis of Iran policy against Sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Benefit-Cost analysis
 • Economic Globalization
 • Embargo
 • Military Prestige
 • Ineffectiveness of Sanctions
 • sanctions
 1. ممتاز جمشید (1360). «تحریم اقتصادی و حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ حقوق، تهران، 22.
 2. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)(1391). «فرمانده ناجا: گزینۀ نظامی روی میز دشمن یک واقعیت است». در دسترس: http://isna.ir/fa/news/91080704131
 3. Bailey, Norman A.(2012) U.S. House Committee on Foreign Affairs, Iran’s Venezuelan Gateway, Avilable at: http://foreignaffairs.house.gov/112/HHRG-112-FA-WState-NBailey-20120202.pdf , 17 June 2012.
 4. Bienen, Henry and Gilpin, Robert (1980) “Economic sanctions as Response to Terrorism,” Strategic Studies, No. 3.
 5. Carter, Barry E. (1989) International Economic Sanction: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime, Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Cook, Karen S., and Eric Rice (2006). “Social Exchange Theory”, in Kaplan H. and DelamaterJ., Handbook of Sociology and Social Research, New York: Springer.
 7. Daremblum, Jaime (2012) Iran and Latin America, The Hudson Institute,, Available at:

http://www.hudson.org/files/publications/Iran_Latin_America_Daremblum_Jan2011.pdf

 1. Davis, Lynn E., Martini, Jeffrey, Nader, Alireza, Kaye, Dalia Dassa, Quinlivan, James T. and Steinberg, Paul(2011) Iran’s Nuclear Future Critical U.S. Policy Choices, Available at:

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1087.pdf

 1. Diehl, Paul F. (1994) “Substitutes or Complements?: The Effects of Alliances on Military Spending in Major Power Rivalries.” International Interactions, Vol. 19, No 3.
 2. Doxey, Margaret (1996). International Sanctions in Contemporary Perspective, 2d edition, Basingstoke: Macmillan.
 3. Hufbauer, Gary Clyde, Schott, Jeffrey, and Elliott, Kimberly Ann (1990) Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy. Washington: D.C., Institute for International Economics.
 4. Hufbauer, Gary Clyde, Schott, Jeffrey, and Elliott, Kimberly Ann (1993) Economic Sanctions Reconsidered, New York: Peterson Institute for international economics.
 5. Hufbauer, Gary Clyde, Schott, Jeffrey, Elliott, Kimberly Ann and Oegg, Barbara (2007). Economic Sanctions Reconsidered, 3rd edition, New York: Peterson Institute for international economics.
 6. Kaempfer, William H. and Lowenberg, Anton D. (1992). International Economic Sanctions: A Public Choice Perspective, Boulder CO: Westview press.
 7. Katzman Kenneth(2012) “Iran Sanctions”, Congressional Research Service, Available at: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
 8. Kimball Anessa L. (2099) “Explaining the Relationship between Foreign Policy Substitution and the Distributional Dilemma”, Canadian Political Science Association, Annual Meeting, Available at:  www.cpsa-acsp.ca/papers-2009/Kimball.pdf 
 9. Kirshner Jonathan (1997) “The Microfoundations of Economic Sanctions”, Security Studies, No. 6.
 10. Klare Michael T. (2007) “Bush's Future Iran War Speech: Three Charges in the Case for War”, Nation Institute, Available at: http://www.tomdispatch.com/post/169271/
 11. Kumaraswamy, P. R (2012)“India Defies Oil Sanctions on Iran”, the Begin-Sadat Center for Strategic Studies,Available at: http://www.biu.ac.il/ SOC/besa/ docs/ perspectives168.pdf
 12. Los Angeles Times (01 October 2012) “At U.N, Israel's Netanyahu draws a line on Iran”, Available at:

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-un-iran-20120928,0,3353870.story.

 1. Miyagawa, Makio (1992) Do Economic Sanctions Work? , New York: McMillan Press.
 2. Most, Benjamin A. and Harvey, Starr (1989) Inquiry, Logic, and International Politics,Columbia, SC: University South Carolina Press.
 3. Most, Benjamin A. and Harvey, Starr (1984) “International Relations Theory, Foreign Policy Substitutability, and ‘Nice’ Laws”, World Politics, vol. 36, No. 3. Available at:

http://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1102&context=poli_facpub

 1. Olson, R (1979) “Economic Coercion in World Politics, with a Focus on North-South Relations”, World Politics, Vol. 31, No. 4.
 2. Stantchev, Stefan (2009) Embargo: the Origins of an Idea and the Implications of a Policy in Europe and the Mediterranean, ca. 1100 – ca. 1500, Michigan:University of Michigan.
 3. Reid, Tim (2008) “Admiral William Fallon quits over Iran policy”, The Times, Available at: http://altbib.com/bak/dox/2076.html
 4. Encyclopaedia Britannica, (2002) The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 4, Chicago: Encyclopaedia Britannica.
 5. Weitz, Richard (2011) “Why China and Russia Help Iran”, The Diplomat, Available at: http://thediplomat.com/2011/11/19/why-china-and-russia-help-iran/
 6. West, Richard and Turner, Lynn (2002). Introducing Communication Theory, US: McGraw-Hill Education.
 7. Zanotti, Jim, Katzman, Kenneth, Gertler, Jeremiah and Hildreth, Steven A. (2012), “Israel: Possible Military Strike against Iran’s Nuclear Facilities”, Congressional Research Service, Available at:  http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R42443.pdf