نوسازی و تحزب (مطالعۀ موردی: دولت هاشمی رفسنجانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

این نوشتار در پی آن است تا ریشه­های شکل­گیری یکی از پدیده­های سیاسی و اجتماعی، یعنی یک حزب سیاسی را در دوره­ای مشخص از تاریخ معاصر ایران واکاوی کند تا به‌واسطۀ آن بتوان از تحلیل­های سطحی و همیشه در دسترس که همواره نتایج ساده و اغلب گمراه­کننده در پی دارد، فراتر رود و امکان شناخت دقیق­تر آنها را فراهم آورد. چگونگی شکل­گیری حزب کارگزاران سازندگی و نقش برنامه­های نوسازی دولت هاشمی رفسنجانی در آن، پرسش اصلی این پژوهش است که برای تبیین آن از میان سه نظریۀ رایج، نظریۀ نوسازی مبنای نظری قرار گرفته و از روش تحقیق تحلیل داده­های ثانویه استفاده شده است.  در نظریه­های جدید نوسازی به‌جای تمرکز بر الگوی نمونه، به ویژگی‌های تاریخی و خاص هر جامعه توجه می‌شود.  یافته­های این پژوهش نشان می­دهد، میان نوسازی دولت هاشمی و شکل­گیری حزب کارگزاران ارتباطی استوار وجود دارد، زیرا نوسازی دولت هاشمی، دگرگونی­های شایان توجهی در شاخص­های توسعه در ایران ایجاد کرد که به احیای طبقۀ متوسط جدید و مبنای شکل­گیری حزب کارگزاران  و پیروزی­های آن حزب در انتخابات بعدی منجر شد و حزب کارگزاران را به‌عنوان یک نیروی اصلی مدافع اصلاحات سیاسی و اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی و مدارای فرهنگی وارد فضای سیاسی ایران کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MODERNIZATION AND PROMOTING PARTIES

نویسندگان [English]

 • Elaheh Kolaee 1
 • Yoosef Mazarey 2
1 Professor; Regional Studies Department, University of Tehran, Iran
2 PhD. Candidate; Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper is about to discover the roots of formation of one of the political and social phenomena called political party in a particular period of Iranian contemporary history. In the light of this kind of study we can go beyond the superficial and general analyses which are the characteristic of traditional and under developed societies unfortunately these analyses are used to justify all the phenomena and it’s clear that they often have too simple and misleading results. Studying the way of forming a particular political party leads to a better understanding of it. The main question of this study is the way of forming Kargozarane Sazandegi party and the role of the modernization of Hashemi Rafsanjani’s government to explain this matter among common theories, the modernization theory is used as the theoretical basis and the method is also the analysis of the secondary data. The results of this research indicate that there is a relation between the modernization of Hashemi government and the formation of Kargozaran party. The modernization of Hashemi government created considerable changes in the criteria in Iran which led to the renewed of a new orange class and the formation of Kargozaran party and its continuing victories in different elections. This modernization also provided field of the emergence of Kargozaran party as the main defendant of political and economical reforms, social liberties and cultural tolerance in the political environment of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kargozarane Sazandegi
 • modernization
 • new middle class
 • political participation
 • political party
 1. الف) فارسی

  1. احتشامی، انوشیروان (1378)، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمۀ ابراهیم متقی و زهره پوستین‌چی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  2. اشرف، احمد (1359)، موانع تاریخی رشد سرمایه­داری در ایران دورۀ قاجاریه، تهران: زمینه.

  3. ایوبی، حجت‌اله (1379)، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، تهران: سروش.

  4. بحرانی، محمدحسین (1389)، طبقۀ متوسط و تحولات سیاسی در ایران معاصر، تهران: آگاه.

  5. بدیع، برتران (1376)،توسعه سیاسی،ترجمۀ احمد نقیب‌زاده، تهران: قومس.

   6. برزین، سعید، جناح­بندی سیاسی در ایران، (تهران: مرکز،1378).

  7. بشیریه، حسین (1372)، موانع توسعۀ سیاسی در ایران، تهران: گام نو.

  8. بشیریه، حسین (1381)، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران: نگاه معاصر.

  9. حاجیانی، ابراهیم (1391)، الگوهای سبک زندگی ایرانیان، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1391.

  10. حسینی، حسین (1378)، حزب و توسعۀ سیاسی، تهران: نشر آمن.

  11. دگرگونی سیاسی و اصلاحات دموکراتیک (1379)، گفتگو با غلامحسین کرباسچی و سید حسین مرعشی، تهران: حزب کارگزاران سازندگی ایران.

  12. دوورژه، موریس (1352)، احزاب سیاسی، تهران: مؤسسۀ عالی علوم سیاسی و امور حزبی.

  13. رزاقی، ابراهیم (1367)، اقتصاد ایران، تهران: نشر نی.

  14. ساروخانی، باقر (1371)، جامعه­شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات.

  15. سازمان برنامه و بودجه (1376)، اطلس ملی ایران، بخش بهداشت و درمان، تهران: برنامه و بودجه.

  16. سریع‌القلم، محمود (1380)، عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی در ایران، تهران، مرکز پژوهش علمی و مرکز مطالعات استرتژیک.

  17. سند برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83- 1379)، تهران: مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی، 1379.

  18. شادلو، عباس (1379)، اطلاعاتی دربارۀ احزاب و جناح­های سیاسی ایران امروز، تهران: نشر گستره.

  19. عبادپور، نصیر (1382)، رویکردی بر علل وقوع جنبش دوم خرداد، تهران: شهر دنیا.

  20. فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی، تهران: صبح صادق.

  21. عظیمی، حسین (1371)، مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران: نشر نی.

  22. فوزی،یحیی (1388)، طبقۀ متوسط در ایران بعد از انقلاب و چشم‌انداز آینده آن در تحولات سیاسی، نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان.

  23. مرکز آمار ایران سالنامۀ آماری کشور سال‌های 1375- 1365، تهران: مرکز آمار، تیر 1376.

  مصلی‌نژاد، غلام‌عباس (1384)،آسیب‌شناسی توسعۀ اقتصادی در ایران، تهران: قومس.

  24. میرزاده و دیگران، حمید (1378)، آمار سخن می­گوید، تهران: کاوش.

  25. میرسلیم، مصطفی (1384)، جریان­شناسی فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ایران 80- 1357، تهران: انتشارات باز.

  26. نقیب­زاده، احمد (1378)، حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز، تهران: دادگستر.

  27. نوذری، حسینعلی (1381)، احزاب سیاسی و نظام­های حزبی، تهران: گستره.

  28. نوذری، عزت‌الله (1380)، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، شیراز: نوید شیراز.

  29. نیلی، مسعود (1376)، اقتصاد ایران، تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه­ریزی و توسعه.

  30. نقیب‌زاده، احمد (1378)، حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز، تهران: میزان.

  31. وزارت آموزش و پرورش، آمار آموزش و پرورش: سال‌های تحصیلی 68- 1367، 73- 1372 و 76- 1375.

  32. هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر، خطبۀ نماز جمعه 18 مرداد 1370، به نقل از روزنامۀ اطلاعات 19/5/1370.

  33. هانتینگتون، ساموئل (1382)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.

  34. هانتینگتون، ساموئل (1381)، موج سوم دموکراسی، ترجمۀ احمد شهسا، تهران: روزنه.

   

  ب) انگلیسی

  1-          Alvin So, Social Change and Development, Sage Publication, 1990.

  2-          Apter, David, Politics of Modernization, University of Chicago Press,1965

  3-          Hoshang AmirAhmadie, Revolution and Economic Transition, New York: University of New York Press, 1990.

  4-          Lapalambara, The Origins and Development of Political Parties, London 1969.

  5-          Lawson, K,. Political Parties and Linkage, A Comparative Perspective, NY, Yale University Press,1986,p3

  6-          Lawson, K, The Comparative Study of Political Parties, NY, St Martin’s Press, 1976.

  7-          Lipset, Seymour Martin, Political Man; the Social Bases of Politics, N.Y.; Anchor Books Press, 1983.

  8-          Pye, l, Aspects of Political Development, Boston Little Brown, 1967.

  9-          Rokkan, S, Citizen, Election and Political Parties, Oslo, 1970.

  10-       Turner, Bryan’s Orientalism, Postmodernism and Globalism, UK:Routledge,1994

  - روزنامۀ ایران، 17 تیرماه 1376

  - روزنامۀ اطلاعات 21/8/74

  - روزنامۀ اطلاعات 19/5/13702

  - روزنامۀ اعتماد،2/2/93

  - مجلۀ اقتصاد ایران خرداد 1378

  - روزنامۀ صبح امروز 15/7/78

  - صبح امروز  10/9/1378

  -  مجلۀ گفتگو، ش144