قدرت‌یابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای روبط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، مردم و  دولت­های اروپایی از گروههای راست­گرای افراطی روی­گردان شدند و فعالیت این گروهها نیز غیرقانونی اعلام شد. با این حال، در طول دهه اخیر شاهد تقویت پایگاه اجتماعی این احزاب قدرت­یابی سیاسی آن­ها در کشورهای مختلف اروپایی هستیم. قدرت­یابی این گروهها در کشورهای اروپایی از عوامل گوناگونی ناشی شده است و به نوبه خود می­تواند پیامدهای مهمی برای کشورهای اروپایی و به ویژه اتحادیه اروپا درپی داشته باشد. در این مقاله سعی می­شود تا به مهمترین علل و پیامدهای قدرت­یابی گروههای راست­گرای افراطی در کشورهای اروپایی پرداخته شود. بر اساس یافته­های تحقیق، در زمینه علل قدرت­یابی راست­های افراطی به نظر می­رسد که موضوعاتی مانند مهاجرت و بحران اقتصادی نقش مهمی را ایفاء کرده­اند. در رابطه با پیامدهای قدرت­یابی این گروهها، تشدید مهاجرستیزی از یک سو، و تقویت مخالفت­ها و بدبینی به روند همگرایی اتحادیه اروپا از سوی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RISE OF RADICAL RIGHT PARTIES IN EUROPE: CAUSES AND CONSEQUENCES

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Majidi 1
 • Azizollah Hatamzade 2
1 Associate Professor, Regional Studies Department, University of Tehran, Iran
2 Ph.D Student; International Relations, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

After World War II, the people and European governments got disappointed from radical right groups, and their activities were banned. However, during the past decade, we witness the strengthening the social base of the mentioned political parties which are seeking power in different European countries. The reason why these groups have come to power is due to a variety of factors causing important implications for the European countries particularly for the Europe Union. This article is going to deal with the most important causes leading these groups to power and its consequences. Based on the findings of this research, it seems that some factors including immigration and economic crisis have had direct impact on the reemergence of radical right parties. Increase in objection toward the trend of immigration to European countries and integration in the European Union are among the most consequences of the rise of these parties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • economic crisis
 • European Union
 • Immigration
 • Nationalism
 • radical right
 1. فارسی)

  1. بزرگمهری، مجید (1391)، "احزاب راست در اروپای امروز و روند همگرایی"، در کتاب اروپا (11)، تهران: ابرار معاصر. صص 413-455.
  2. گزارش فدراسیون بین­المللی حقوق بشر هلسینکی (1388)، تبعیض و ناشکیبایی علیه مسلمانان در اتحادیه اروپا بعد از 11 سپتامبر، ترجمه علی مرشدی­زاده، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  3. مرشدی­زاد، علی و  زاهد غفاری هشجین (1386)، "اسلام­هراسی در اروپا؛ ریشه­ها و عوامل"، مجله دانش سیاسی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص 113-139

   

   

                                                                                                           English:

  1. Art, David (2011) ” Inside the Radical Right : The Development of Anti-Immigrant Parties in western Europe”. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

  2. Bridge, Robert (2012), “Rise of right-wing extremism rattles Europe”, available at: http://rt.com/politics/norway-extremism-russia-multiculturalism/

  3. Demir,  Emre and E. Baris Altinas (2012), “Rise of anti-immigration, anti-EU far right parties in Europe causes concern”, available: http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=278834

  4. Gingrich, Andre; Banks, Marcus (2006) “ Neo-Nationalism in Europe and Beyond: Perspectives from Social Anthropology.Oxford,UK: Berghahn Books.

  5. Guibernau, Montserrat (2010) “ Migrtaion and the Rise of the Social Malaise and the Failure of Mainstream Politics”. Policy NetworkPaper.London, UK: Policy Network.

  6.    Langenbacher, Nora and Schellenberg, Britta (2011), "Is Europe on the "Right" Path?: Right-Wing Extremism and Right-Wing Populism in Europe", available at: http://library.fes.de/pdf-files/do/08338.pdf

  7. Laurence, Gonathan; Vaisse, Justin.(2011),” The Dis-Integration of Europe,” Foreign Policy, March 28. Available at: www.foreignpolicy.com/node/727221

  8.Mudde, Cas (2011) “Who’s Afraid of the European Radical Right?” Politics Abroad: Dssent. Fall 2011.

  9. Mude, Cas (2012), “ The Relationship Between Immigration and Nativism in Europe and North America”, Migration Policy Institue, available at: http://www.migrationpolicy.org/pubs/Immigration-Nativism.pdf

  10. Smith-Park, (2012), “Is The Far Right Gaining Ground in Europe?”, available at: http://www.whitenewsnow.com/american-news-white-america/31076-cnn-far-right-gaining-ground-europe.html

  11. Van der Brug, Wouter; Fennema, Meindert (2006) “ The Support Base of Radical Right Parties in the Enlarged European Union”, In ECPR Joint Sessions of Workshops.13-18 April.Uppsala, Sweden.

  12. Vasilopoulon, Sofia (2011), “ European Integration and the Radical Right: Three Paterns of Opposition”, Government and Opposition, Vol.46, No.2, pp. 223-244.

  13. Ware, Alan (1996), “ Political Parties and party systems”, Oxford University Press.

  14. Andesen, Robert; Evans, Jocelyn (2004) “Social-Political and Authoritarian Attitudes: Evidence from Seven European Countries”. CREST Working Paper (No. 104). Glasgow Scotland.

  15.Goodwin, Mahew; Ramalingam, Vidhya and Briggs, Rachel (2012) “ The New Radical Right: Violent and Non-violent Movements in Europe, Briefing paper, institute for  Strategic Dalogue.