انگاره‌ها و ساختار سیاسی مطلوب از منظر استاد مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

در ترسیم نظام سیاسی و محتوای آن همواره سه ساحت از بحث مورد توجه اندیشمندان است: الف) توصیف ساختار موجود و محتوای آن؛ ب) تحلیل ساختار و انگاره‌های مطلوب؛ ج) شیوۀ گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. مقالۀ حاضر بر آن است که ساختار سیاسی مطلوب و انگاره‌های آن را از منظر استاد مطهری بررسی کند. محوریت شریعت و معارف اسلام در جهت پیشرفت و تعالی انسان و جامعه عمده‌ترین عنصر محتوایی، و تحقق مردم‌سالاری دینی مهم‌ترین مقوله در حوزۀ ساختار سیاسی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی تهیه و تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. افلاطون (1380). دورۀ آثار افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
 2. ارمه، گی (1376). فرهنگ و دموکراسی، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.
 3. پارسانیا، حمید (پاییز و زمستان 1380). «حقیقت و دموکراسی»، کتاب نقد، شماره‌های 20 و 21، ص 89-60.
 4. پایدار، حمید (خرداد 1373). «نقدی  بر نظریۀ حکومت دموکراتیک دینی (پارادوکس اسلام و دموکراسی)»، کیان، ش 19، ص 27-20.
 5. جعفری، محمدتقی (1377). مجموعه مقالات حاکمیت خداوندی، تهران: مجمع جهانی اهل بیت.
 6. حائری یزدی (بی‌تا). مهدی، حکمت و حکومت، بی‌جا.
 7. حسینی خامنه‌ای، سید علی (1390). نرم‌افزار، حدیث ولایت، تهران: مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
 8. روسو، ژان ژاک (1389). قرارداد اجتماعی، ترجمۀ مرتضی کلانتریان، تهران: آگاه.
 9. طباطبایی، سید محمدحسین (بی‌تا) ، بررسی‌های اسلامی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 10. الغزالی، ابوحامد (1283ه). فضائح الباطنیّه، بیروت: الدار الغرمیه للطباعه و النشر.
 11. فاستر، مایکل برسفورد؛ و جونز، و.ت (1361). خداوندان اندیشۀ سیاسی، ترجمۀ محمدجواد شیخ‌الاسلامی و علی رامین، تهران: امیرکبیر.
 12. فولادوند، عزت‌الله (بی‌تا). خرد در سیاست، تهران: طرح نو.
 13. کاپلستون، فردریک چارلز (۱۳88-1375). تاریخ فلسفه، ترجمۀ جلال‌الدین مجتبوی، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
 14. کریک، برنارد (1378). دفاع از سیاست، ترجمۀ فرهاد مشتاق صفت، تهران: روز.
 15. الماوردی، علی بن محمد (1405ه 1985م). الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، بیروت: دارالکتب العلمیه.
 16. مصباح یزدی، محمد تقی (1391).  پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسۀ امام خمینی(ره).
 17. _____ (1388). نظریۀ سیاسی اسلام، قم: انتشارات مؤسسۀ امام خمینی(ره).
 18. مطهری، مرتضی (1364). پیرامون جمهوری اسلامی، قم: صدرا.
 19. _____(1390). مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران: قم: صدرا.
 20. _____ (1378). یادداشت‌های استاد مطهری، تهران: قم: صدرا.
 21. موسوی خمینی، روح‌الله (1378). ولایت فقیه، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 22. میراحمدی، منصور (1384). اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران: نشر نی.
 23. نانسی، نصرالدین؛ و هرسیج، حسین (1384). پوپر و دموکراسی، اصفهان: مهر قائم.
 24. نصری، عبداللّه (1382)‌، حاصل عمر، سیری در اندیشۀ استاد مطهری، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 25. واعظی، احمد (1378). حکومت دینی (تأملی در اندیشۀ سیاسی اسلام)، قم: مرصاد.
 26. هانتینگتون، ساموئل (1373). موج سوم دموکراسی، ترجمۀ احمد شهسا، تهران: روزنه.
 27. هلد، دیوید (1369). مدل‌های دموکراسی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: روشنگران.