توسعۀ روابط روسیه-اسرائیل و تأثیر آن بر منافع ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در طول بیش از 25 سال پس از فروپاشی شوروی، روسیه به‌عنوان هستۀ اصلی آن تلاش کرده تا مسکو را بار دیگر تا سطح ابرقدرتی جهانی ارتقا دهد. برای کرملین، پیمودن این مسیر از طریق نفوذهای منطقه‌ای در اولویت است. خاورمیانه به‌عنوان منطقه‌ای ژئواستراتژیک، در سال‌های اخیر بیش از همیشه در نگاه روس‌ها جلب توجه کرده است. غرب آسیا در طول چند دهۀ اخیر موضوع ثابت و پراهمیتی به نام تنش بین ایران و اسرائیل را شاهد بوده است. در این میان مسکو به‌دنبال روابط نزدیک با تهران و تل‌آویو است. این موضوع به‌ویژه تحت سیاست خارجی مبتنی بر رئالیسم ولادیمیر پوتین بیشتر خودنمایی می‌کند. این مقاله تلاش می‌کند با بررسی دیدگاه‌های حاکم بر سیاست خارجی مسکو تحت مدیریت پوتین و با نگاهی اجمالی به تاریخ روابط روسیه با ایران و اسرائیل، تأثیر روابط مسکو-تل‌آویو بر تهران را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Expansion of Russia-Israel Ties and its Consequences on Iran's Interests

نویسندگان [English]

  • Hamed Mousavi 1
  • Amin Naeni 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
2 MA Student, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

In the more than 25 years since the collapse of the Soviet Union, Russia has sought to reestablish Moscow as a superpower. To achieve this, Kremlin has tried to affirm Russian influence in various regions around the world. As such, the Middle East as an important Geo-strategic region has become more important than ever before for Russia. One of the most important issues of this region has been the rising tensions between Iran and Israel, during which Moscow has sought good relations with both powers simultaneously. Such an approach can be analyzed based on Vladimir Putin's foreign policy doctrine that is based on realism. This article examines Russian foreign policy toward Israel and how this has affected Russia-Iran relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russian Foreign Policy
  • Israel
  • Iran
  • Realism
  • Middle East Security
الف) فارسی
احمدی، حمید (1376). ریشه‌های بحران در خاورمیانه، چ دوم، تهران: کیهان.
العالم فارسی (1395). http://fa.alalam.ir/news/1914318
سید روحانی، زهرا (1395). صلابت سازندگی (هاشمی رفسنجانی کارنامه و خاطرات 1372)، تهران: معارف انقلاب.
عصر ایران (1395). http://www.asriran.com/fa/news/525044
کولایی، الهه (1391). سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی، چ دوم، تهران: سمت.
-------- (1390). «روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست ازسرگیری» اوباما»، فصلنامۀ اوراسیای مرکزی.
--------- (1385). «روابط ایران و روسیه؛ تداوم یا تغییر، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز.
 
ب) خارجی
Andrei p. Tsygankov (2008). “Two Faces of Putin’s Great Power Pragmatism”, Soviet and Post-Soviet Review, 33(1).
Barmin Yury (2016). “Russia emerges as a center of gravity for Israel”, Al-Monitor, in: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/russia-center-gravity-israel-palestine-mideast.html
Ben-tzur Tzvi (2014). “The Czechoslovak Arms Deals during the War of Independence”, Palyam, in: http://www.palyam.org/English/ArmsShips/Czechoslovakia-en
Bobo Lo (2013). “Russia and the new world order”, London, Chatham House.
Borshchevskaya Anna (2016). “The Maturing of Israeli-Russian Relations” Washington Institute.
Charlwood David (2017). “The Legacy of Masada: How Jewish Resistance Has Shaped Israeli Military Policy”, philosproject, in: https://philosproject.org/legacy-masada-jewish-resistance-shaped-israeli-military-policy
Cortellessa Eric (2017). “Israel’s intelligence minister urges US to team up with Russia against Iran”, Timesofisrael, in: http://www.timesofisrael.com/israels-intelligence-minister-urges-us-to-team-up-with-russia-against-iran
Course Daniel and Teper Yuri (2016). “Why Iran-Russia relationship so uneasy”, Newsweek.
Ditrych Ondrej (2014). “Bracing for Cold Peace. US-Russia Relations after Ukraine”, The International Spectator, 49 (4).
Freedman Robert (1998). “Russia and Israel under Yeltsin”, Israel Studies; Bloomington, vol. 3, No. 1.
Forbes (2017). “The World's Most Powerful People” in: https://www.forbes.com/powerful-people/list
Jerusalem Post (2014). “US Surprised Israel Did Not Support UN Vote O Ukraine’s Territorial Integrity”, in: http://www.jpost.com/International/US-surprised-Israel-did-support-UN-vote-on-Ukraines-territorial-integrity-348564
Katz Yaakov and Bohbot Amir (2017). “How Israel Sold Russia Drones to Stop Missiles From Reaching Iran”, Jerusalem Post.
Keinon Heber (2016). “Putin Reaffirms Israel-Russia Ties”, Jerusalem Post.
Keinon Hereb and Stoil Rebecca (2008). “Bush: Masada Will Never Fall Again”, Jerusalem Post.
Marten Kimberly (2015). “Informal Political Networks and Putin’s Foreign Policy The Examples of Iran and Syria”, Problems of Post-Communism, 62(3).
Mitchell Lincoln (2015). “Will Israel Spurn America for Russia?”, observer, in:  http://observer.com/2015/01/borscht-belt-will-israel-spurn-america-for-russia
Lappin Yaakov (2012). “Wikileaks: Russia Gave Israel Iranian Codes”, Jerusalem Post.
Reuters (2017). “Netanyahu to meet Putin, says Iran seeks permanent foothold in Syria” in: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-israel-russia-idUSKBN16C0H5
Maoz Zeev (2009). Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel’s Security & Foreign Policy. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Mousavi, Hamed) 2015(.“US-Israel Relations: The Rise and Fall of a Strategic Partnership", Iranian Review of Foreign Affairs, 6(1).
Rodman David (2015). Russia and Israel in the changing Middle East, Israel Affairs, 21:1.
Rose Gideon (1998). "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy", World Politics, 51,pp: 144–72.
Rosecrance Richard (1981). "International Theory Revisited. International Organization", 35(4), pp: 691–713.
Shilapentokh Dmitry (2011). “Putin’s Moscow approach to Iran: between pragmatism and Fear”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 13(2)
 
Sharkov Damein, (2016). “Why is Israel’s Benjamin Netanyahu warming to Russia’s Vladimir Putin?”, Newsweek..
Shlaim Avi (2014). The Iron Wall: Israel and the Arab World (Updated and Expanded)و New York: W.W. Norton.
Schwartz Barry, Yael Zerubavel, and Bernice Barnett (1986) “The Recovery of Masada: A Study in Collective Memory”, Sociological Quarterly 27 (2), pp: 147–64.
Suslov Dmitry (2016). “US–Russia Confrontation and a New Global Balance”, Strategic Analysis, 40(6).
Waltz Kenneth (1979). Theory of International Politics. Long Grove, IL: Waveland Press.
Yahoo news (2013). “Israel needs to seek allies other than US”, in: https://uk.news.yahoo.com/israel-needs-seek-allies-other-us-fm-202453053.html#biXVRA4
Y. Omelicheva Mariya (2012). “Russia’s Foreign Policy toward Iran: A Critical Geopolitics Perspective”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 14, No. 3
Zerubavel Yael (1997). Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition, Chicago: University of Chicago Press.